วิชานามลักษณ์ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

วิชานามลักษณ์ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

วิชานามลักษณ์ หมายถึง วิชาที่ใช้หลักศาสตร์ต่างๆมาใช้ประกอบกันเพื่อหาชื่อที่ดีที่สุด ที่สร้างแรงเสริมชะตาดีที่สุด กล่าวง่ายๆ เป็นวิชาที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทย วางลัดนาเดินดวงตรวจดาว ของบุคคล นำมาดัดแปลงเร่งค่าชะตาชีวิตให้เจริญ บรรเทาแรงดาวเสีย หนุนดาวเด่นของบุคคลนั้นๆ

ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีดาวเด่นที่ต่างกันออกไป ตรงนี้ต้องอาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์มากพอสมควร โดยจะใช้ศาสตร์เลขศาสตร์พลังดาวหาค่าเลขที่สอดคล้องกับตัวเจ้าชะตามากที่สุด ประกอบกับการใช้วิชาตุ๊กตาไขนามตรวจทานหาชื่อที่เหมาะอีกครั้งหนึ่ง แต่สุดท้ายจะต้องคัดชื่อที่ไม่ถูกหลักภูมิทักษาออกไป ชื่อที่ได้จึงบริสุทธิ์เหมาะกับเจ้าชะตาอย่างแท้จริง

วิชานามลักษณ์ จะเป็นศาสตาร์การตั้งชื่อเน้นที่พื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคล ซึ่งพื้นดวงชะตาของแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันเลย คน 10 คน จับมานั่งรวมกัน ก็ต่างพื้นชะตากัน 10 อย่าง ดังนั้นศาสตร์นี้จะหาชื่อที่เหมาะกับตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีความละเอียดของวิธีการสูงยิ่ง ข้อดีของวิชานามลักษณ์ที่พอสรุปได้มีดังนี้

วิชานามลักษณ์ วิชานามลักษณ์

1. ขับดาวเด่นมีคุณของเจ้าชะตา ให้ส่งผลดีต่อชีวิตทำให้ชีวิต ประสบความสำเร็จ สามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรม

2. แปรดาวร้ายดาวที่ให้โทษแก่เจ้าชะตา ให้ส่งผลดี หรือบรรเทาผลร้ายลงไป ช่วยลดอุปสรรคในชีวิตให้ลดลง

3. ได้ชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ชื่อที่ได้จะเป็นเอกลักษณ์ตามดวงดาวชะตาชีวิตของตัวคุณเอง เพราะนำวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดของแต่ละคนมาหาด้วยวิชานามลักษณ์ จึงมีความละเอียดของขั้นตอน ของชื่อสูง

4. สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตที่มีมา เช่น ทำอาชีพค้าขาย หากดาวพุธดี ให้คุณ สามารถนำมาใช้ในการตั้งชื่อให้สามารถค้าขายได้ง่ายขึ้น การเงินดีขึ้น เป็นต้น

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่เจ้าของชื่อไปในทางที่ดี สร้างอปนิสัยที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ เช่น แต่เดิมมีนิสัยจับจด ทำอะไรไม่ตั้งใจจริง เมื่อเปลี่ยนชื่อตามหลักนามลักษณ์จะทำให้ชีวิตมีสติ คิดในสิ่งที่ถูกต้อง ระลึกถึงข้อดีข้อเสีย แยกแยะความดีความชั่ว ส่งผลให้การกระทำ ทำสิ่งต่างๆก็จะจริงจัง จะทำให้พบกับความสำเร็จได้ในอนาคต

6. ส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเห็นผลได้ไว ส่วนจะไวแค่ไหนนั้นต้องแล้วแต่กรรมเก่าที่ท่านมีมาด้วย รวมถึงกรรมใหม่ที่ท่านทำมาประกอบกันด้วย อันนี้รับรองได้ ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดี ท้วงติงหรือวิจารณ์ผมได้เต็มที่

7. ได้ฤกษ์ที่เหมาะกับชะตาบุคคลหาฤกษ์ในการผลัดชื่อเป็นรายบุคคล ไม่ใช้ฤกษ์สะดวก ฤกษ์ที่ได้จากวิชานามลักษณ์ เป็นช่วงดาวที่ทำมุมให้คุณแก่เจ้าชะตาในวันเปลี่ยนชื่อ หากเปลี่ยนชื่อวันเวลาดังกล่าว ชื่อที่ได้จะแสดงคุณเต็มที่ เหมือนกับว่าเกิดใหม่เวลาดีนั้นเอง

8. ได้ชื่อที่ไพเราะถูกหลักอักษรศาสตร์ ไม่ใช่ตั้งมั่วๆ ขึ้นมาลอยๆเท่านั้น

>>>วิธีตั้งชื่ออย่างไรให้เป็นมงคล

>>>ตั้งชื่ออย่างไรไม่ให้มีอักษรกาลกีณีคลิก !

>>> วิเคราะห์ชื่อตรวจกำลังชื่อ ออนไลน์ คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.kumled.com/
ขอบคุณภาพประกอบจาก thinkstockphotos.com