ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยืดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหาฤกษ์หาวันมงคล เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี "วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม"

ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557ฤกษ์ดี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

ฤกษ์ดี วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

เวลา 07:00-07:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 09:45-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:15-11:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:45-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 13:45-14:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 16:45-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 19:00-20:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 20:15-20:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

เวลา 06:50-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 09:30-10:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:20-12:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-14:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

เวลา 06:32-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 09:00-09:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 10:48-11:16 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:16 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 13:16-13:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 18:16-19:16 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 19:32-20:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557

เวลา 06:00-06:36 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 08:36-09:24 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 10:12-10:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:36-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:48-13:24 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 15:36-16:24 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557

เวลา 06:00-06:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 08:34-09:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 10:17-10:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 10:51-11:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:34-11:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:34-13:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 15:34-16:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 17:51-18:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 19:00-20:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 20:17-20:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

เวลา 06:00-06:13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 08:13-08:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 09:52-10:13 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:13-11:26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:13-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 15:13-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 17:26-18:26 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 19:52-20:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

เวลา 06:00-06:14 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 08:14-08:42 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 09:42-10:14 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:28 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 12:14-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 17:14-18:28 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง
เวลา 19:56-20:56 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปี มะเส็ง

>>>ดูฤกษ์ดี วันมงคลตามวันเกิด คลิก!

>>>วันธงไชยตามปฏิทินจีน คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mahamodo.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook