วันมาฆบูชา 2559

วันมาฆบูชา 2559

วันมาฆบูชา 2559
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันมาฆบูชา 2559 ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2559  เป็นวันสำคัญทางพระพุทธสาสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" โดยเหตุการณ์ทั้ง 4 คือ 

วันมาฆบูชา 2557วันมาฆบูชา 2557

1. พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 

2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6

4. และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์

วันมาฆบูชา 2557วันมาฆบูชา 2557

ซึ่งพุทธศาสนิกชนคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธการ สามารถปฏิบัติตนในวันมาฆบูชานี้ได้ง่ายๆ เน้นการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา

ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคำ ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติกันดังต่อไปนี้

1. ทำบุญใส่บาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

3. ไปเวียนเทียนที่วัด

4. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

>>>คำสอน โอวาทปาฏิโมกข์

>>>ความสำคัญของการเวียนเทียน

>>>วันมาฆบูชา วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ประวัติวันมาฆบูชา 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://th.wikipedia.org/

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook