วัดอัปสรสวรรค์ ไหว้พระ แก้ปีชงคนเกิดปีชวด ปี 2557

วัดอัปสรสวรรค์ ไหว้พระ แก้ปีชงคนเกิดปีชวด ปี 2557

วัดอัปสรสวรรค์ ไหว้พระ แก้ปีชงคนเกิดปีชวด ปี 2557
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในช่วงต้นปีแบบนี้หลายคนมักจะนิยมไปทำบุญเสริมดวง สะเดาะเคราะห์แก้ปีชงกันเป็นจำนวนมากและในปี 2557 ปีมะเมีย (ม้าทอง) ปีชง 2557 ที่เกิดขึ้นนั้นมีด้วยกันหลายปีนักษัตร ได้แก่ ปีชวด ปีมะเมีย ปีเถาะ ปีระกา และปีฉลู

แต่ปีชง 2557 นี้ ปีนักษัตรที่ชงปะทะรุนแรงมากที่สุดคือคนที่เกิดใน "ปีชวด" โดยเฉพาะคนที่เกิดในปี พ.ศ.2467 2479 2491 2503 2515 2527 2539 และ พ.ศ.2551 ซึ่งคนที่เกิดในปีชวดเรียกได้ว่าโดนเต็มๆ ส่งผลทำให้อาจจะมีเคราะห์ มีเกณฑ์ได้รับบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกเรียกได้ว่าหนักพอสมควร

แก้ปีชงคนเกิดปีชวด ปี 2557 แก้ปีชงคนเกิดปีชวด ปี 2557

แต่คนปีชวดสามารถไปแก้ชงปี 2557 เสริมดวงชะตาได้ด้วยการไปสักการะ ไหว้พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อให้พระองค์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย หากต้องพบเจออันตรายใดๆ ก็ช่วยผ่อนจากหนักเป็นเบานั้นเอง ชาวสนุก!ดูดวง คนไหนที่เกิดในปีชวด สามารถดูข้อมูลที่เรานำมาฝากกันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปีชงได้

ซึ่งตามความเชื่อนั้นกล่าวไว้ว่า หากใครที่มากราบไหว้ขอพรจากพระพุทธเจ้า 28 พระองค์นี้ จะนำพาให้ชีวิตสดใส ด้วย "อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของหลวงพ่อพระประธาน 28 องค์ในอุโบสถ และบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้แล้ว จงคุ้มครองทุกท่าน รวมไปถึงครอบครัวของท่าน ให้พบเจอแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ชอบธรรมแล้วจงสำเร็จความปราถนาในทุกประการ"

เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปไหว้พระแก้ปีชงที่วัดอัปสรสวรรค์ มาดูประวัติและความสำคัญของของวัดอัปสรสวรรค์กันก่อนค่ะ

วัดอัปสรสวรรค์วัดอัปสรสวรรค์

ประวัติวัดอัปสรสวรรค์

"วัดอัปสรสวรรค์" มีชื่อเต็มๆ ว่า "วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร" แต่ชาวบ้านคนโบราณแถววัดจะเรียกว่า "วัดหมู" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร คำบอกเล่าเกี่ยวกับชื่อ วัดหมู มีว่า เศรษฐีจีนคนหนึ่งชื่อ อู๋ แซ่ใดไม่ปรากฏ เป็นผู้ยกแปลงเลี้ยงหมูสร้างวัดนี้ ชาวบ้านจึงเรียก วัดอู๋ บ้าง แล้วเพี้ยนไปติดปากชาวบ้านว่า วัดหมู จนทุกวันนี้ เมื่อสุนทรภู่เดินทางไปเมืองเพชรบุรี และผ่านหน้าวัดหมูจึงเขียนกลอนไว้ในนิราศเมืองเพชร ว่า

"ถึงบางหลวงล่วงล่องเข้าคลองเล็ก ล้วนบ้านเจ็กขายหมู

ดูอักโขมีเมียขาวสวยมันรวยโป  หัวอกโอ้อายใจมิใช่เล็ก" 

นอกจากนี้ในเอกสารต้นรัตนโกสินทร์ยังระบุว่า ละแวกสวนดังกล่าว มีคนจีนเข้ามาเลี้ยงหมูและทำสวนปลูกผัก หมากพลูเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงน่าจะเป็นร่องรอยว่า วัดหมู มีความสัมพันธุ์กับชาวจีนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่เลี้ยงหมูและขายเนื้อหมู เมื่อ 50 ปีก่อนยังมีชาวบ้านเห็นว่าวัดตอนนั้นมีหมู ที่ชาวบ้านเอามาปล่อยและแพร่พันธุ์ต่อ ๆ กันจำนวนมาก สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าจอมองค์หนึ่งนามว่า เจ้าจอมน้อย เป็นธิดาของพระยาพลเทพ เห็นวัดหมู ทรุดโทรมลงมากใคร่จะปฏิสังขรณ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านเจ้าคุณบิดา

จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อปฏิสังขรณ์วัด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สถาปนาวัดใหม่นี้ทั้งหมด และพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดอัปสรสวรรค์ เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย  

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ในวัดอัปสรสวรรค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ในวัดอัปสรสวรรค์

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ในวัดอัปสรสวรรค์

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ แท้จริงแล้ว คือ พระประธาน 28 องค์ในพระอุโบสถ เป็นพระหล่อปางมารวิชัยเหมือนกันหมดมีขนาดท่ากัน คือ หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูงตลอด ยาวพระรัศมี 1 ศอก 4 นื้ว พระพุทธรูปเหล่านั้นประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี เดียวกัน (ชุกชี คือ แท่นหรือฐานที่ทำด้วยไม้หรือปูนสำหรับรองเช่นแท่นชั้นล่างที่รองพระประธาน และพระพุทธรูปอื่นๆ) ชุกชีนั้นสูงเป็นจอมขึ้นไปมีสัณฐานเป็นรูป 4 เหลี่ยมรีขึ้นไป ระหว่างด้านตะวันออกกับด้านตะวันตก ทางเหนือซึ่งเป็นด้านหลังพระอุโบสถเป็นด้านตัดไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ในวัดอัปสรสวรรค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ในวัดอัปสรสวรรค์

ส่วนทางด้านใต้ซึ่งเป็นด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 18 องค์ และลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ รวมทั้งที่ล้ำออกมาเป็นรูป 3 เหลี่ยมในชั้นต่ำสุด 3 องค์ด้วย ส่วนทางด้านตะวันออกและตก ก็ลดเป็นหลั่นเช่นเดียวกันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านละ 5 องค์ อนึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ได้มีพระนามจารึกไว้ที่หน้าฐานทั้งนั้น องค์ที่ประดิษฐานอยู่ยอดจอม มีพระนามจารึกว่า "พระพุทธตัณหังกร" องค์นอกนั้นคือ

พระพุทธเมธังกร พระพุทธสรณังกร พระพุทธทีปังกร พระพุทธโกณฑัญญะ

พระพุทธพระมงคล พระพุทธสุมัน พระพุทธเรวัต พระพุทธโสภิต

พระพุทธอโนมทัสสี พระพุทธ-ปทุมพระพุทธนารถ พระพุทธปทุมมุตตร

พระพุทธสุเมธ พระพุทธสุชาต พระพุทธปิยทัสสี พระพุทธอัตถทัสสี

พระพุทธธัมมทัสสี พระพุทธสิทธัตถะ พระพุทธติสสะ พระพุทธปุสละ

พระพุทธวิปัสสี พระพุทธสีขี พระพุทธเวสภู พระพุทธกกุสนธ

พระพุทธโกนาคมน พระพุทธกัสสป พระพุทธโคดม และพระพุทธโคดมนี้ประดิษฐานหน้าที่สุดในชั้นล่าง

หากคนที่เกิดในปีชวดและปีนักษัตรอื่นๆ อยากแก้ปีชง 2557 หรืออยากไปกราบไหว้พระพุทธเจ้า 28 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตต้อนรับปีม้าทองให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี สามารถดูข้อมูลการเดินทางได้ตามข้างล่างนี้ค่ะ

การเดินทางมาวัดอัปสรสวรรค์การเดินทางมาวัดอัปสรสวรรค์

ข้อมูลการเดินทาง

เวลาเปิด-ปิด : บริเวณวัดเปิดทุกวันเวลา 05.00-22.00 น. ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-09.00น., 16.00-17.00 น.

ที่ตั้ง : 174 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

การเดินทางมาวัดอัปสรสวรรค์

ทางเรือ

สามารถเดินทางโดยเรือล่องมาตามคลองบางกอกใหญ่

รถประจำทาง

สามารถนั่งรถประจำทางสาย 4, 9, 10, 103, ปอ.4 มาจนสุดสาย จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร มีป้ายบอกทางไปจนถึงวัดอัปสรสวรรค์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับ ปีชง 2557

ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เสริมดวง แก้ปีชง 2557

ทำบุญเสริมดวงแก้ปีชง 2557 วัดเล่งเน่ยยี่

ดูดวงปีชง วิธีแก้ชง 2557 พร้อมชี้ชะตาดวงดารา ดวงเมือง ในตีสิบ

- ปีชง 2557

รวมเรื่องเด็ด แก้ปีชง 2557 คลิก!


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://www.intaram.org/,http://thai.tourismthailand.org/, youtube:watintaram

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook