คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

คาถาเจ้านายเมตตา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

ให้สวดท่องภาวนา ๓ จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา