คาถาสวดมนต์รับเงินล้าน

คาถาสวดมนต์รับเงินล้าน
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

คาสวดมนต์รับเงินล้าน

การสวดนั้น สวดก่อนนอน หรือ ก่อนตักบาตร ในตอนเช้าทำจิตใจให้สบายนึกถึงภาพพระได้ยิ่งดี แล้วสวด 3 ,5,7,9 จบ เอาตามสะดวกก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา สาธุ

ตั้ง นะโมฯ 3 จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

(คาถาปัดอุปสรรค) พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

(คาถาเงินแสน) มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

(คาถาลาภไม่ขาดสาย) มิเตพาหุหะติ

(คาถาเงินล้าน) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า) สัมปะติจฉามิ

(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา

(บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด) พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี