เณรวันเฉลิมกอดลำยอง แบบนี้อาบัติหรือไม่?

เณรวันเฉลิมกอดลำยอง แบบนี้อาบัติหรือไม่?

เณรวันเฉลิมกอดลำยอง แบบนี้อาบัติหรือไม่?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ฉากหนึ่งในละครทองเนื้อเก้าที่เรียกน้ำจากผู้ชมเป็นอย่างมาก กับจากฉากเณรวันเฉลิมกอดลำยองผู้เป็นแม่แท้ๆ ของตัวเองด้วยความรัก จึงทำให้เกิดความสงสัยกันว่า พระภิกษุ สามเณร นั้นจริงๆ แล้ว สามารถจับต้องมารดาที่เป็นสีกาได้หรือไม่ Sanook! Horoscope หาคำตอบมาให้ได้ทราบกันค่ะ

พระ สามารถจับต้อง ดูแลมารดาตัวเองได้หรือไม่?พระ สามารถจับต้อง ดูแลมารดาตัวเองได้หรือไม่?


จากประวัติพระพุทธการแล้ว พระราหุล ก็เคยนำผลมะม่วงสุกคันน้ำถวาย พระนางยโสธรามหาเถรี พระ มารดา ในช่วงพระนางอาพาธหนักก่อนที่พระนางจะดับขันธ์มาแล้วเหมือนกัน ซึ่งการบำรุงพ่อแม่และญาติ จักเป็น ญาตัตถจริยา เป็นการสงเคราะห์ญาติ บำเพ็ญประโยชน์ต่อญาติ อีกทั้ง พระ พุทธเจ้าเองก็ทรงเสด็จดูแล พระเจ้าสุทโธนะในช่วงท้ายของพระชนมายุ และทรงดูแลจน พระเจ้าสุทโธนะเสด็จดับขันธ์ (ทรงบรรลุอรหันตผลก่อนดับขันธ์ในเพศฆราวาส) และเป็นพระธุระจัดการพระบรมศพพระพุทธบิดาด้วยพระองค์เอง

ซึ่งพระสงฆ์จะอาบัติ เมื่อกระทำสิ่งใดด้วยกิเลส และก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากกิเลส หากไม่ได้มีจิตอกุศล ไม่มีราคะครอบงำ ทำด้วยความบริสุทธ์ใจ ไม่ถือเป็นอาบัติ เพียงแต่ทุกครั้งที่สัมผัสสตรี แม้จะโดยไม่ได้ตั้งใจก็ต้องมาปลงอาบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบาปติดตัว โดยเรียกว่า "อาบัติสังฆาทิเสส"

อาบัติสังฆาทิเสส เป็นอาบัติหนักแต่แก้ไขได้โดยสงฆ์ คือ จะปลงอาบัติกับภิกษุเพียงรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยพระสงฆ์ 4 รูป ขึ้นไปในการประพฤติเพื่อการออกจากอาบัตินั้น

และการเลี้ยงดูบิดามารดาก็เช่นกัน หากเรามาบวชแล้วไม่มีคนเลี้ยงดูบิดามารดาแล้ว ก็ไม่เป็นการสมควรครับ เพราะอย่างน้อย คุณธรรม คือ กตัญญู กตเวที นั้นเรากลับไม่ได้ทำ กลายเป็นว่าไม่เหลียวแลผู้ให้กำเนิดไปก็อาจเป็นได้

ทั้งนี้หาก พระสงฆ์จะต้องสัมผัสมารดา ด้วยเหตุจำเป็นเช่น จับลุกนั่ง เช็ดตัว ฯลฯ ก็เป็นเหตุที่น่าอนุโลม เพราะกระทำด้วยเมตตา และกรุณาต่อมารดา และเชื่อว่าไม่มีลูกคนไหนที่คิดอกุศลกับแม่ตนเอง แต่แน่นอนว่า กิจเหล่านี้ ย่อมทำให้ยังพระรูปนั้นๆ ไม่มีจิตใจจะไปปฏิบัติธรรม ซึ่งการปฏิบัติธรรมถือเป็นกิจหลักของสงฆ์

>>>อ่านเรื่องย่อ ละครทองเนื้อเก้า คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก postjung.com , www.dhammajak.net

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook