คำอธิฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ งานภูเขาทอง

คำอธิฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ งานภูเขาทอง

คำอธิฐานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ งานภูเขาทอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำหรับใครที่เตรียมตัวจะไปงานเทศกาลนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่งานภูเขาทอง วัดสะเกศ แนะนำให้เตรียมตัวด้วยการท่องบทสวดคำอธิฐานไว้ก่อน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

คำอธิษฐาน กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระพุทธปฎิมา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง

ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรม นำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฎ

พร้อมกราบพระธรรม และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพาน ได้พบสัตตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ มีกรรมสัมพันธ์ที่ดี เป็นสัมมาทิฏฐิ ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรม ประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ แม้ยังต้องเกิดอีกในภพชาติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา และท่ามกลางกัลยาณมิตร

กรรมใดที่ได้ล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม ขอกราบอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น

ขออุทิศกุศลผลบุญให้แด่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร เทพยดาอารักษ์และผู้ปกปักรักษาดูแลข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่ง ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้น จงมีแต่ความสุข ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ


การแผ่ส่วนกุศล

ด้วยอานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมอันสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า ขอแผ่กุศลผลบุญที่ได้สะสมอบรมมา ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ

ให้แด่ผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร เทพยดาอารักษ์และผู้ปกปักรักษาดูแลข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบ ในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ทุกท่าน

ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้น จงมีแต่ความสุข ท่านใดที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

กรรมใดที่อาจประมาท ล่วงเกินต่อ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม ขอกราบอโหสิกรรมซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้น อย่าผูกเวรจองกรรมกันต่อไป

ขอให้อยู่อย่าง เป็นสุขทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

>>>ไหว้พระเสริมดวงที่งานภูเขาทอง วัดสะเกศ คลิก!

ขอบคุณข้อมูลจาก www.farmphun.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.watsraket.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook