ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยืดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหากฤษ์หาวันมงคล เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนพฤศจิกายน ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษดี เดือนพฤศจิกายน"


ฤกษดี เดือนพฤศจิกายนฤกษดี เดือนพฤศจิกายน


ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 07:45-08:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:30-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง


ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

เวลา 08:45-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:45-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:45-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:45-16:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:30-17:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:30-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง


ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:30-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:45-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:30-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:00-14:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:30-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 07:15-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:15-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:15-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:15-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556

เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 11:45-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556

เวลา 07:00-07:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:00-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 11:30-11:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:30-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:00-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:45-17:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:30-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:45-09:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:30-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:45-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:30-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:15-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 06:30-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:30-09:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:30-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:45-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:15-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:15-17:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 06:15-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:45-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:45-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556

เวลา 08:00-08:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:00-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:30-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:15-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:45-15:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:45-16:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:30-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 09:00-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:30-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:00-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:45-16:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:00-08:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:45-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 13:00-13:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:45-15:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:30-16:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ดี เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

เวลา 06:00-06:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 07:30-08:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 08:30-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 12:30-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 14:15-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง
เวลา 15:15-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ปี มะเส็ง


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mahamodo.com

ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook