ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การยืดถือวันดี วันมงคล ถือเป็นเรื่องสำหรับคนไทยเราที่สืบทอดเป็นความเชื่อโบราณจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ก็จะต้องเตรียมหากฤษ์หาวันมงคล เพราะเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันที่ดีก็จะช่วยทำให้การใช้ชีวิตต่อๆ ไปราบรื่นดีตามไปด้วย และสำหรับคนที่กำลังจะหาวันดี วันมงคล ฤกษ์มงคล" ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในเดือนตุลาคม ดูได้ที่นี่เลยค่ะ "ฤกษ์มงคล เดือนตุลาคม"

 วันมงคล ฤกษ์มงคล วันมงคล ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-06:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 10:40-11:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 13:40-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-06:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 09:20-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 11:40-12:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 13:40-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง
เวลา 18:40-19:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-06:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 06:40-07:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:20-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:20-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:20-15:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-16:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:40-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-06:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 09:00-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:15-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:15-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 14:45-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 16:45-17:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:30-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-06:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 07:40-08:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:20-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:20-13:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 14:40-15:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

เวลา 10:00-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:00-13:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 18:45-19:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 19:45-20:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556

เวลา 08:20-09:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:30-13:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 14:00-14:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:50-16:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556

เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:30-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:15-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:45-16:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

เวลา 10:15-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:15-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:45-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
 เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556

เวลา 10:00-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:00-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:30-13:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:00-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556

เวลา 07:30-08:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:45-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:30-12:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:15-13:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:30-18:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 18:30-18:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556

เวลา 06:00-07:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 08:34-09:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:34-12:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:00-13:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:34-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 14:17-14:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:34-16:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556

เวลา 10:30-11:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:30-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 13:00-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-18:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 18:15-18:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

เวลา 08:15-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:15-11:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:15-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 12:45-13:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:15-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:15-17:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 18:00-18:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง

ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

เวลา 08:00-08:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 09:00-09:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 10:00-10:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 11:00-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 15:00-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 16:00-16:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 16:45-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง
เวลา 17:45-18:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปี มะเส็ง


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mahamodo.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook