ไหว้เทพไหว้เจ้าในวันสารทจีน 2561

ไหว้เทพไหว้เจ้าในวันสารทจีน 2561

ไหว้เทพไหว้เจ้าในวันสารทจีน 2561
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันสารทจีน ปี 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 / วันจีน 15 เดือน 7  ปีจอ  ทั้งนี้ในรอบหนึ่งปี คนจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ยโจ่ย การไหว้เจ้า สารทจีน หรือ วันสารทจีน ถือเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี เป็นเดือนที่ประตูนรกปิด-เปิดให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

วันสำคัญของชาวจีนอย่างวันสารทจีน ไม่เพียงแค่การกราบไหว้เจ้าที่ บรรพบุรษรวมถึงวิญญาณไร้ญาติ ชาวจีนหลายๆครอบครัวยังถือวันรวมญาตินี้ กราบไหว้เทพเจ้า เพื่อเป็นการขอพรขอโชคลาภร่วมกัน นอกเหนือจากการกราบไหว้ในวันขึ้นปีใหม่หรือวันตรุษจีน

 

ไหว้เจ้า วันสารทจีน 2556ไหว้เจ้า วันสารทจีน 2556

 

มาดูเทพเจ้าที่คนไทยเชื้อสายจีนนิยมไปไหว้ในเทศการสารทจีนกันว่ามีเทพองค์ใดบ้าง

 

พระโพธิสัตว์กวนอิมพระโพธิสัตว์กวนอิม

 

พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าทีแสดงถึงความอ่อนโยน ความเมตตา รวมถึงความรักชาวจี นจึงมักกราบไหว เพื่อขอพรในเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ และเชื่อว่าหากคนๆนั้นจิตใจบริสุทธิ์ พรที่ขอจะเป็นอย่างใจหวัง

 

ฮก ลก ซิ่ว ฮก ลก ซิ่ว

 

ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าที่ชาวจีนให้การเคารพนับถือมาเป็นเวลาหลายสิบปี คนจีนเชื่อกันว่าเป็น เทพเจ้าแห่งความสุขถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย ความเจริญก้าวหน้า และความมีสุขภาพดี อายุมั่นขวัญยืน

 

พระสังจจายน์พระสังจจายน์

 

พระสังจจายน์ คนจีนเชื่อว่ากราบไหว้พระสังกจายน์นั้น เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและครอบครัว เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง โชคลาภ เงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง ป้องกันสิ่งอัปมงคลเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

 

พระจี้กงพระจี้กง

 

พระจี้กง พระอรหันต์ที่มีความแปลกแตกต่างจากองค์อื่นๆอย่างพระอรหันต์ จี้กง แม้จะเป็นเทพเจ้าที่ชอบดื่มสุรา ไม่สำรวม แต่ท่านมีความสามารถในการรักษาคนไข้ระดับเทวดา ท่านมีความเมตต ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม

 

ไฉ่ ซิง เอี๊ย ไฉ่ ซิง เอี๊ย

 

ไฉ่ ซิง เอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าแห่งทรัพย์คนรวยหรือคนจนที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยๆจะนิยมกราบไหว้ หรือบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีกิจการส่วนตัว ทำอาชีพค้าขายจะอันเชิญเทพเจ้าไฉ่ ซิง เอี๊ย มาประทับที่บ้าน เพื่อเงินทองจะได้ไหลมาเทมา

นอกจากนี้เทพเจ้าที่ชาวจีนกราบไหว้ขอพรนั้นยังมีอีกหลายองค์ อยากให้ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเรายังคงยึดมั่นหลักวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้การไหว้สารทจีนยังคงมีคุณค่าและสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook