ดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

ดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ประจำวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556

การงาน ช่วงนี้การทำงานเป็นทีมก็ยังส่งผลดี การพัฒนาแนวทาง หรือความสามารถ สติปัญญามีความก้าวหน้า ลงมือกระทำ และใช้ความละเอียดรอบคอบให้มากที่สุด

การเงิน สภาวะการยังมีความมั่นคงอยู่ และผู้ใหญ่ยังให้การอุปถัมภ์ด้านเงินทอง หรือมีความเป็น อิสระด้านเงินทองมากขึ้นนั่นเอง

ความรัก ต้องใช้ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจพัฒนาจากความเป็นมิตรภาพหรือเพื่อนกันขึ้นมาจนกลายเป็นความรักได้ในที่สุด

เด็กที่เกิดในวันนี้ เป็น คนรอบรู้ เฉลียวฉลาด ช่างสังเกตุ อารมณ์อ่อนไหว ลักษณะนิสัยเป็นคนจริงจังละเอียดรอบคอบ ทำอะไรรวดเร็ว และช่างวางแผนทั้งในการดำเนินชีวิต และเรื่องต่าง ๆ ความสำเร็จคือมีชีวิตที่มั่นคง และเป็นที่พึ่งพาของครอบครัว เหมาะกับทำกิจการส่วนตัว หรืองานราชการ

สิ่งมงคลที่ควรทำ หลัง จากทำบุญเรื่องอื่น ๆ แล้วควรทำบุญกับสัตว์ผู้ยากไร้ต่าง ๆ เช่นการปล่อยนก ปลา เต่า ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีความเป็นสิริมงคล และมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

อัญมณีมงคล โมรา

สีมงคล             สีขาว

เลขนำโชค  3, 9, 6