คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ถ้าจะพูดถึงการทำบุญ การถวายหนังสือธรรมะถือเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการการถวายหนังสือธรรมะนี้มีบทคำถวายด้วยเช่นกัน ดังต่อไปนี้

คำถวายหนังสือธรรมะคำถวายหนังสือธรรมะ

อิมานิ มะยัง ภันเต ธัมมะโปตถะกานิ
สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ธัมมะโปตถะกานิ สะปะริวารานิ
ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหนังสือธรรมะกับทั้งของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผล นิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ สิ้นกาลนานเทอญ

สำหรับใครที่คิดจะทำบุญด้วยการถวายหนังสือธรรมะ สามารถทำคำถวายนี้ไปใช้สำหรับการทำบุญได้คะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook