ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,800 รูป ณ แฟชั่นไอซ์แลนด์

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,800 รูป ณ แฟชั่นไอซ์แลนด์

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,800 รูป ณ แฟชั่นไอซ์แลนด์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ บริเวณชั้น 3 ทำบุญตักบาตรพระ 1,800 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 323 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ เพื่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวาระฉลอง พุทธชยันตรี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จักเป็นพระคุณยิ่ง


ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรกำหนดการ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 6.00 น.-8.00 น. ณ.บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์

5.30น. ต้อนรับคณะพระสงฆ์ / ถวายภัตตาหาร / สาธุชนประจำพื้นที่ตักบาตร

6.20น. ประธานสงฆ์ / คณะสงฆ์ / ประธานพิธี พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี

6.30น. พิธีกรนำกราบประธานสงฆ์ และคณะภิกษุสงฆ์ (เริ่มพิธีการ)

6.50น. พิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน / ไทยธรรม / อธิฐานจิต / ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร / รับพร กรวดน้ำ

7.30น. คณะสงฆ์บิณฑบาตร บริเวรพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น3 โดยรอบ (กรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก จะใช้พื้นที่บริเวณชั้น2 ด้วย)

8.30น. เสร็จพิธี

ทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง

- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย

- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก

- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล

- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน

- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ

2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ

4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก

5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป

7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม

8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook