โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทั่วไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทั่วไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทั่วไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำนักงานการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่าง ๆ ร่วมกับคุรุสภา ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวาระฉลอง พุทธชยันตี2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บวชภาคฤดูร้อนบวชภาคฤดูร้อน


โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ระยะเวลาอบรม :11 มีนาคม - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รวม 53 วัน)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556

เริ่มอบรม : 11 มีนาคม พ.ศ.2556

บรรพชา : 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ.วัดพระธรรมกาย

อุปสมบท : 21 - 23 มีนาคม พ.ศ.2556

ร่วมงานวันคุ้มครองโลก : 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ. วัดพระธรรมกาย

เดินธุดงค์ : 24 - 28 เมษายน พ.ศ.2556

ปิดการอบรม : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

**คุณสมบัติ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาอบรม : 11 มีนาคม - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (รวม 53 วัน)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556

เริ่มอบรม : 11 มีนาคม พ.ศ.2556

บรรพชา : 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ.วัดพระธรรมกาย

อุปสมบท : 21 - 23 มีนาคม พ.ศ.2556

ช่วยเตรียมการอบรมโครงการบรรพชาสามเณร (ป.4 - ม.3) : 4 เมษายน พ.ศ.2556

ร่วมงานวันคุ้มครองโลก : 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ. วัดพระธรรมกาย

เดินธุดงค์ : 24 - 28 เมษายน พ.ศ.2556

ปิดการอบรม : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

**คุณสมบัติ ผู้ที่ประกอบอาชีพครู,อาจารย์

โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาอบรม :11 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ. 2556 (รวม 25 วัน)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556

เริ่มอบรม : 11 มีนาคม พ.ศ.2556

บรรพชา : 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ.วัดพระธรรมกาย

ปิดการอบรม : 4 เมษายน พ.ศ. 2556

**คุณสมบัติ จบการศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 หรือ ม.3 ขึ้นไป

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาอบรม : 8 - 29 เมษายน พ.ศ. 2556 (รวม 22 วัน)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน พ.ศ.2556

เริ่มอบรม : 8 เมษายน พ.ศ.2556

บรรพชา : 12 เมษายน พ.ศ.2556  ณ. โรงเรียนหรือวัดใกล้โรงเรียนที่เหมาะสม

ร่วมงานวันคุ้มครองโลก : 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ. วัดพระธรรมกาย

เดินธุดงค์ : 24 - 28 เมษายน พ.ศ.2556

ปิดการอบรม : 29 เมษายน พ.ศ. 2556

**คุณสมบัติ กำลังศึกษาชั้น ป.4 - ม.3 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาเป็นลายลักษณ์อักษร


บวชภาคฤดูร้อนบวชภาคฤดูร้อนคุณสมบัติของผู้สมัครบวชทุกโครงการ

1.เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

2.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ

3.เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้

4.เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

5.สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ และไม่ติดยาเสพติด

6.ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น

7.ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

8.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ของใช้ในการอบรม

1.ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง

2.ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาว 1 ตัว

3.เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

4.เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ

5.ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉายพร้อม ถ่าน

6.กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง

7.ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ

8.มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ

9.รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่

10.ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

หลักฐานการสมัครบวชของทุกโครงการ

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
(เฉพาะนักเรียน)

อานิสงส์การบวช

- บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวชส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้

- สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

- ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

- ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

- หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อ ๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป

- ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

- บุญกุศลอันมหาศาลนี้จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

- เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตอย่างรวดเร็ว

- เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย

- เป็นการสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook