แบบทดสอบสุขภาพการเงินของคุณจะเป็นอย่างไร

แบบทดสอบสุขภาพการเงินของคุณจะเป็นอย่างไร

แบบทดสอบสุขภาพการเงินของคุณจะเป็นอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินทองเป็นของบาดใจ ถ้าไม่รู้จักถนอมใช้ หรือเก็บออมไว้บ้าง รับประกันได้เลยว่าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินแน่นอน... แต่ก่อนอื่นมา ลองทำแบบทดสอบเช็กสุขภาพการเงินของคุณดูก่อน หากมันมีแนวโน้มที่ย่ำแย่ลง จะได้รีบแก้ไขได้ทันการณ์ยังไงล่ะ


แบบทดสอบทายใจเรื่องเงินแบบทดสอบทายใจเรื่องเงิน


1. ปัจจุบันคุณมีรายได้มาจากแหล่งใด ?

ก. เงินเดือน ค่าจ้าง (2)

ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หรืองานฟรีแลนช์ (1)

ค. ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอน (0)

2. นอกจากรายได้ในข้อ 1 คุณมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกหรือไม่ ?

ก. ไม่มีเลย (2)

ข. มี...แต่รายได้ไม่ค่อยแน่นอน (1)

ค. มี..รายได้แน่นอนและต่อเนื่อง (0)

3. โดยทั่วไปคุณจะ...

ก. แบ่งเงินออมไว้ก่อน เหลือแล้วค่อยใช้ (2)

ข. ใช้ไปก่อน เหลือแล้วค่อยออม (1)

ค. อยากออมนะ แต่มีเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน (0)

4. ที่ผ่านมาคุณออมเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ?

ก. น้อยกว่า 10% (0)

ข. 10-20 % (1)

ค. มากกว่า 20% (2)

5. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะ....

ก. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด (0)

ข. แบ่งออม 5,000 บาท แบ่งใช้ 5,000 บาท (1)

ค. ฝากธนาคาร หรือนำไปลงทุนทั้งหมดเลย (2)

6. ตอนนี้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีรายได้นานสุดกี่เดือน ?

ก. ไม่เกิน 3 เดือน

ข. ประมาณ 3-6 เดือน

ค. มากกว่า 6 เดือน

7. เวลาคุณจะใช้เงินซ้อของบางอย่างคุณจะ...

ก. พิจารณาก่อนว่าจำเป็นมั้ย และได้ใช้จริงหรือเปล่า (0)

ข. ถ้า Sale 50-70% ถึงจะซื้อ (1)

ค. ไม่คิดมาก อยากได้ก็ซื้อ (2)

8. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องชำระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ?

ก. 0-25% (0)

ข. 26-45% (1)

ค. มากกว่า 45% (2)

9. ตอนนี้คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระและต้องชำระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ ?

ก. ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มียอดค้างชำระ (2)

ข. มี 1-2 ใบ (1)

ค. มีตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป (0)

10. สมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้ประเภทไหนที่เป็นปัญหากับชีวิตมากที่สุด ?

ก. เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต (0)

ข. เงินกู้ระยะสั้น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ค่าผ่อนสินค้า (1)

ค. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้ซื้อบ้าน คอนโด ฯลฯ (2)

11. คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต ?

ก. ไม่มีความจำเป็นต้องทำประกันชีวิต (0)

ข. ทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เป็นไร (1)

ค. ต้องทำไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเอง และครอบครัว (2)

---------- ทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยกันเลยค่ะ ----------


0-6 คะแนน : สุขภาพการเงินของคุณอยู่ในระดับอ่อนแอ

มีสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพการเงินที่อ่อนแอของคุณ นั่นอาจเพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน แต่หากคุณลองพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง พร้อมทั้งหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เท่านี้สุขภาพทางการเงินของคุณก็จะแข็งแรงขึ้น และเป้าหมายทางการเงินของคุณก็จะค่อย ๆ เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

7-15 คะแนน : สุขภาพการเงินของคุณอยู่ในระดับปานกลาง

อันที่จริงแล้วสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แต่เพื่อความไม่ประมาท การเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมหรือเงินลุงทุน และจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพการเงินที่แงแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตนเองอีกด้วย

16 คะแนนขึ้นไป : คุณมีสุขภาพการเงินในระดับที่ดีมาก

ยินดีด้วยที่คุณมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงมาก นั่นอาจเป็นเพราะคุณมีมุมมอง ทัศคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายที่ดี อีกทั้งยังมีวินัยในการออมสูง ส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้ได้เร็วกว่าใคร คุณควรรักษามาตรฐานของสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไว้ และเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วย การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แล้วสุขภาพการเงินของคุณก็จะดีเยี่ยมตลอดไป


ขอบคุณข้อมูลจาก APPEAL
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook