สร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่

สร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่

สร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กิจกรรมสร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่ อย่าง "สวดมนต์ข้ามปี" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่สามแล้ว สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพใจ สติปัญญา และความเป็นสิริมงคล เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในปีใหม่นี้


สวดมนต์ข้ามปี 2556สวดมนต์ข้ามปี 2556


ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการจัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี" อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า ปีนี้ เป็นปีที่ 3 ที่ สสส.ขอเชิญชวนชาวไทยร่วม "สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี"เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีเป็นสีเดียวกันคือสีขาวบนธงไตรงค์ของไทย อันหมายถึงศาสนา ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่กว่าทุกปี คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะที่สนามหลวงไม่น้อยกว่า 2 แสนคน ถือได้ว่าเป็นสวดมนต์พร้อมกันจำนวนมากและยาวนานมากที่สุดในโลก

สำหรับปีนี้ แบ่งงานออกเป็นสองส่วน คือส่วนกลาง จัดที่ท้องสนามหลวง ในขณะที่ภูมิภาค มีจุดหลักในแต่ละภาค ได้แก่

ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา เพื่อให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมๆกันด้วย สำหรับวัดที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.thaihealth.or.th/prayforlife

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาร่วมงานที่จุดหลักทั้งในกทม. (สนามหลวง) และในต่างจังหวัด (จุดหลักในแต่ละภาค) ก็ได้มีการขอความร่วมมือไปปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

แผนผังงานบริเวณสนามหลวง


สวดมนต์ข้ามปี 2556สวดมนต์ข้ามปี 2556

สวดมนต์ข้ามปี 2556สวดมนต์ข้ามปี 2556

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook