ปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเจ็บป่วย

ปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเจ็บป่วย

ปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเจ็บป่วย
จาก Internet

สนับสนุนเนื้อหา

วิธีแก้เคล็ดที่ได้ผลไวคือการปล่อย เต่า 3 ตัว หรือ 9 ตัว ทุก 7 วันต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆจนครบ 5 ครั้ง หรือปล่อยปลาเกินอายุ 1 ตัว เช่น อายุ 42 ปี ต้องปล่อย 43 ตัว (การเลือกซื้อปลาควรไปเลือกในตลาดสด) จุดธูป 16 ดอก แล้วขอขมาเทวดา และเจ้ากรรมนายเวร พร้อมคำอธิษฐานในการปล่อยปลา ปล่อยเต่า หรือสัตว์น้ำก่อนที่จะปล่อยให้เอาน้ำมา 1 ถ้วยเทลงไปในถังที่ใส่สัตว์ที่จะปล่อย แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า


คำอธิษฐานปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้าชื่อ - นามสกุล ,เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ,อายุ ,ได้ปล่อยสัตว์จำนวนกี่ตัวปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเจ็บป่วยปล่อยสัตว์แก้เคล็ดเจ็บป่วย


แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ขอปล่อยท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าให้ชีวิตแก่ท่าน ข้าพเจ้าได้ให้ความเป็นอิสระแก่ท่าน ข้าพเจ้าจะช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ และความเดือดร้อน ให้พ้นจากการถูกเขาประหาร ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำให้แก่ท่านในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิแก่กัน อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ขอให้แม่พระธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงเป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจขอกุศลผลบุญครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้าย ของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ..

ฉะนั้นตามความเชื่อกล่าวว่าโรคกรรมหรือ การเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุ แม้ฉีดยา กินยา สารพัดแล้วยังไม่หาย หากสงสัยว่าล้มป่วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่ง ก็ต้องแก้เคราะห์โดยจัดเครื่องสังเวยเป็นผลไม้และขนมหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน ไปตั้งวางที่กลางแจ้ง จุดธูป 9 ดอก แล้วขอขมาเทวดาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ท่านต้อง คิดดี ทำดี และประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และ ใจ ตลอดเวลาและตลอดไป.


ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com