ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง

ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง

ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระโปรง

สีขาว กางเกงและกระโปรงสีขาวที่สวมเป็นประจำจะบอกให้รู้ว่าผู้สวมเป็นคนตัดสินตัวเองว่าเป็นผู้ที่ดีเลิศแล้ว แต่คนที่ตัดสินตัวเองเช่นนี้ก็มักจะตัดสินคนอื่นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ผู้ที่สวมสีขาวต้องการให้คนอื่นชื่นชมและเคารพในความงามทางร่างกายของตนหรือในความสำเร็จของตน แต่ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาใกล้เพราะอาจจะทำลายจินตนาการของตนหรือท้าทายความรู้สึกในเรื่องความเลอเลิศซึ่งให้สร้างให้ตนเองมีความมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นมา พวกเขาเป็นคนกระฉับกระเฉงและปรับตัวให้มากกว่า คนส่วนใหญ่เขาจะสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามความต้องการเพื่อที่จะได้มาเพื่อความชื่นชมสรรเสริญที่ตัวเขาต้องการ และมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้ ถ้าใช้สีนี้บางครั้งบางคราวก็กล่าวว่าคุณต้องการให้คนรู้จักตัวคุณและรับรู้ถึงความสำเร็จของตัวคุณ คุณหวังที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองที่คนรอบด้านให้มากกว่านี้ได้รับการยอมรับในความสำเร็จมากกว่านี้ หรือได้รับความสนใจมากกว่านี้ เพราะคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มจะถูกมองข้ามแล้ว

สีแดง ถ้าคุณชอบสวมสีแดงเป็นประจำ คุณกำลังบอกคนอื่นว่าคุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศมากกว่านี้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเราะคู่ของคุณจะห่างเหินคุณไป หรือเพราะคุณมีอารมณ์ก็ตามสีแดงไม่ใช่สีของกิจกรรมทางเพศอย่างเดียว แต่มันสามารถสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางร่างกายตลอดชีวิต และแปลความหมายร่วมกับสีที่อยู่รอบตัวเพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้อง สีแดงสามารถจะเป็นพลังในการทำลายขั้นดี ไม่ว่าจะเกิดกับผู้สวมเอง หรือเกิดกับคนอื่นที่อยู่ตรงข้ามกับผู้สวมก็ตาม เมื่อถูกปลดปล่อยออกมามันก็จะกลายเป็นพลังที่เข้มแข็งที่สุดจนยากที่จะควบคุมไว้ได้ ถ้าคุณสวมกางเกงและกระโปรงสีแดงเป็นบางครั้งก็ทายว่าคุณกำลังพยายามที่จะสื่อสารให้คนรอบตัวรู้ว่าคุณต้องการที่จะผจญภัยและกระฉับกระเฉงมากกว่านี้และต้องการใครสักคนที่จะมาร่วมใช้พลังนี้ด้วย ผู้สวมเสื้อผ้าสีแดงต้องการความสนุกสนาน และการสัมผัสทางร่างกายกว่าจะป้องกันตัวจากสภาพแวดล้อม หรืออารมณ์ของมมันอย่างเด็ดเดี่ยว ถ้าสวมสีนี้กับสีฟ้า อย่าขุ่นเคืองคนที่สวมเสื้อผ้าสีนี้ เพราะพวกเขามักจะควบคุมตัวเองไม่ได้และหงุดหงิดง่ายเมื่อสวมสีนี้

สีชมพู ความอบอุ่นและความกรุณาของสีชมพูจะสะท้อนออกมาทางส่วนต่างๆที่ควบคุมได้ด้วยจิตสำนึกของร่างกาย เป็นภาวะที่ผู้สวมรู้สึกสงบหรือมีบางสิ่งที่จะมอบให้แก่สภาพแวดล้อมทางร่างกาย กล่าวให้เห็นความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ทางร่างกายอย่างสงบสุขกับใครสักคนที่คุณรัก หรือความสามารถหรือความต้องการจะให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในด้านที่ดีกว่า สีชมพูที่ยิ่งอ่อนมากเท่าไหร่ก็จะทายว่าผู้สวมมีความสามรถในการควบคุมแรงกระตุ้นทางร่างกายได้มาก แต่ถ้ายิ่งสีเข้มมากเท่าไหร่อารมณ์ก็จะเข้ามามีส่วนในการตัดสินทางร่างกายมากขึ้นเท่านั้น ถ้าใช้สีนี้บ่อยๆกับร่างกายตอนส่วนภายนอก คุณก็กำลังจะบอกว่าคุณมีความสามารถให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของเพราะคุณคิดว่าพวกเขามีค่าพอที่คุณจะไว้ใจได้ คุณกำลังบอกให้คนรอบตัวของคุณรู้ว่า พร้อมและต้องการที่จะคบหากับพวกเขาในระดับที่รู้สึกว่าทำให้คุณสงบสุขได้มากกว่าเดิม ถ้าคุณใช้สีนี้และคุณยังเป็นโสด คุณก็กำลังจะบอกคนรอบตัวคุณว่าต้องการให้คนอื่นมามีส่วนร่วมในส่วนร่วมในสิ่งที่คุณมีอยู่ พร้อมกับบอกว่าคุณกำลังเหงาและต้องการมีสิ่งพิเศษสำหรับชีวิต ถ้าคุณใช้สีนี้บางครั้งบางคราว คุณก็จะแสดงออกทางร่างกายหรือแทนความใว้วางใจคนอื่นน้อยกว่า ซึ่งคุณทำได้ง่ายอย่างที่คิดไว้คุณต้องการให้คนอื่นมองเห็นมองเห็นความดีที่คุณมีอยู่แต่ก็ต้องการให้พวกเขา พิสูจน์ความมีคุณค่าของพวกเขาเสียก่อนที่คุณจะให้เขารู้ว่าคุณจะให้อะไรกับพวกเขา

สีส้ม ตัวของสีส้มถูกนำมาเป็นสีของกางเกงและกระโปรงจะบอกให้รู้ว่าจิตใจได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทิศทางการแสดงออกทางร่างกายชนิดที่เต็มอกเต็มใจทีเดียว ผู้สวมต้องการกระตุ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นของเขา สีนี้จะบอกถึงความปรารถนาของผู้สวมว่าอยากจะรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ ต้องการจะเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้ และควบคุมแนวทางชีวิตของตนเองได้มากขึ้น ถ้าคุณสวมสีนี้กับร่างกายตอนล่างด้านนอกบ่อยๆ คุณมักจะเป็นผู้นำมากกว่าจะถูกผู้อื่นนำ คุณจะถามข้อข้องใจในขณะที่คนอื่นนั่งเงียบและมักจะสงสัยในการกระทำ และการตัดสินใจของตัวเองเสมอ ถ้าคุณใช้สีนี้บ่อยๆ คุณอาจจะไม่มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่พอใจกับการระบายพลังงานของระบบของตัวเอง คุณอาจจะมีความคิดนอกรีตนอกรอย โดยต้องการให้โลกและคนรอบข้างยอมรับในความเป็นเลิศของคุณ โดยหวังว่าจะเป็นทางแก้ปัญหาให้เกิดความปรองดองได้ คุณจะเป็นผู้สื่อสารทางความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่ามักจะเป็นทางด้านอารมณ์มากกว่า ถ้าคุณสวมสีนี้เป็นบางครั้ง คุณก็คือผู้ที่จะได้รับผลดีจากความคิดในการหาแนวทางที่คุณต้องการให้ชีวิตเป็นไปได้มากขึ้น คุณอาจจะได้รับคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงความต้องการจากคนรอบข้างและเบื่อหน่ายกับคนที่ไม่ฟังคุณพูดเลย คุณต้องการกระทำมากกว่าคำพูด สีส้มเป็นสีของความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและเลว และคนที่สวมสีนี้คุณคือผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อสังคมและคนที่แวดล้อมคุณด้วย

สีเหลือง ถ้าคุณใช้สีเหลืองบ่อยๆ คุณจะเป็นคนที่ต้องการเหตุผลในการทำสิ่งที่ต้องการคุณจะสนใจกับลูกนกตัวเดียวในกำมือมากกว่าลูกนก 2 ตัวบนกิ่งไม้ อีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นจึงหงุดหงิดง่ายเมื่อมีทางแก้ปัญหาส่วนใหญ่ด้วยวิธีทางปรัชญา ในด้านดี คุณจะเป็นคนกระตือรือร้นสามารถวางแผน การส่งเสริม และทำตามความคิด และความทะเยอทะยานของคุณ ในด้านลบคุณจะหวังให้คนอื่นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สี เหลืองจะสะท้อนให้เห็นถึงความปราดเปรียวอย่างสูงของมนุษย์ และเมื่อนำมาเป็นสีของกางเกงและกระโปรงก็จะไม่เคยรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้าน เลย เพราะผู้สวมสีเหลืองจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอิสระทางร่างกายโดยใช้ขอบเขตของสี แทน ชมพู ขาว และอื่นๆ อีกทั้งยังต้องการเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ ผู้ที่สวมสีเหลืองมักจะกำหนดเวลาให้ตัวเองอย่างเข้มงวดไม่ยืดหยุ่น ผู้ที่สวมสีเหลืองตัดสินตัวเองว่าเลอเลิศ แต่จะฟาดมือใส่คนที่มาตัดสินตัวเขา เพราะรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์จะทำเช่นนั้น เมื่อคุณสวมสีเหลือง คุณชอบที่จะได้รับคำแนะนำหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตอย่างเป็นภาวะวิสัย ต้องการจะหางานอดิเรกหรือทางออกให้แก่พลังทางร่างกายและสมอง โดยการกระตุ้นมากขึ้นหรือทำอะไรต่ออะไรมากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ด้านลบของสีเหลืองก็คือ การทำลายหรือมีความคิดที่ตำหนิติเตียนคนอื่นและตัวเองซึ่งอาจเป็นผลให้การปรึกษาหารืออย่างประชาธิปไตยกลายเป็นการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนจนนำไปสู่การแตกแยกได้

สีเขียว สีเขียวถูกสวมเป็นครั้งเป็นคราว เมื่อเรากำลังรวบรวมพลังงานของเราก่อนจะก้าวต่อไป สีนี้เป็นสีของการรักษาเยียวยาของธรรมชาติซึ่งทำให้เราได้พักผ่อนเพื่อที่จะได้มีเรี่ยวแรงถ้าต้องสู้อีกครั้ง รวมทั้งปรับปรุงพลังงานและความว่องไวขึ้นมาใหม่ด้วย ถ้าคุณสวมสีเขียวบ่อยๆก็เท่ากับคุณมีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติ มีความสุขกับความสงบและความราบเรียบของวันหยุด อีกทั้งชอบอยู่ตามลำพังบ้างเพื่อจะได้อยู่กับความคิดของตัวเอง คุณมักจะชอบสัตว์เลี้ยงหรือปลูกต้นไม้ อาศัยอยู่ตามชนบทหรือสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ หรือชีวิตกลางแจ้งเป็นต้น คุณจะมีความสามารถในการรักษาธรรมชาติ ด้านลบ ก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าร่างกายทรุดโทรมและต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเดิม หรือต้องการให้คนอื่นมาช่วย บางทีคุณอาจจะคิดว่าไม่มีใครทำได้ดีกว่าตัวเอง จนคุณพยายามเรียกความแข็งแรงกลับคืนมาจนสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ ถ้าสวมสีนี้เป็นบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยและหมดแรงจนต้องการเวลาพักผ่อนหรือยู่ห่างจากความเครียดที่เกิดจากชีวิตประจำวัน ถ้าคู่ของคุณหรือเพื่อนฝูงสวมสีเขียวในส่วนนี้ของร่างกายคุณต้องให้ความช่วยเหลือแก่เขาให้คำชมเชยเมื่อควรชมเชย และตามระดับความต้องการของคุณ สักระยะหนึ่ง เพราะผู้ที่สวมสีเขียวต้องการเพียงเวลาในช่วงสั้นเพื่อเติมพลังงานใหม่ ผู้ที่สวมสีเขียวต้องการจะให้และมีส่วนร่วมในพลังของเขากับคนอื่น รวมทั้งต้องการการชื่นชมเพียงเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าความพยายามของเขาคุ้มค่า สีเขียวคือสีที่คอยส่งเสริมสีน้ำตาลของดินและสีผสมของดอกไม้และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

สีน้ำตาล ถ้าคุณสวมกางเกงหรือกระโปรงสีน้ำตาลคุณกำลังแสงออกถึงความปรารถนาทางร่างกายในการหาความมั่งมี ซึ่งคุณสามารถหาพบและรักษามันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรืออารมณ์ สีน้ำตาลคือสีตามธรรมชาติของดินที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตไม่ใช่การเกิด คุณกำลังสะท้อนให้คนอื่นเห็นด้านที่จริงจังมากขึ้นของธรรมชาติของคุณที่ต้องการความมั่นคงทางการเงิน และวิตกก่อนว่าจะวางแผนและสร้างความทะยอทะยานให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาถ้าคุณสวมสีนี้บ่อยๆ คุณต้องการให้คนรอบข้างทำอย่างที่ต้องการเพราะมีสิ่งต่างๆที่จะให้กับคนรอบข้างมากมาย แต่ คุณไม่รู้วิธีที่จะให้ คุณอาจจะเป็นคนอนุรักษ์นิยมสักหน่อย หรือวางหรือปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ช้า เพราะคุณชอบที่จะพยายามและลองดูก่อนนั่นเอง ด้านดีของสีนี้ก็คือ เป็นคนใจกว้างและร่าเริง แต่ในด้านความรู้สึกคับแคบของคุณที่คิดว่าสิ่งต่างๆ อาจไม่ทำตัวและสามารถเป็นสาเหตุของความล่าช้า ถ้าคุณสวมสีนี้เป็นบางครั้งก็จะสะท้อนความต้องการทางร่างกายของคุณในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฐานะทางการเงินของคุณ คุณอาจะต้องชำระค่าใบเสร็จต่างๆหรือต้องการเพียงประหยัดมากขึ้นสักหน่อย เพื่อจะสะสมไว้ใช้ในโอกาสสำคัญเมื่อได้เวลาพักร้อน สี นี้ไม่ใช่สีของความดีหรือเลวแต่เป็นสีที่สะท้อนว่าเรารู้สึกอย่างไรในเรื่อง ที่เกี่ยวกับแผนการของเราทั้งหมดในด้านการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องการเงินเพียงอย่างเดียว เพราะบางคนต้องการเงินในการขยายกิจการ ในขณะที่คนอื่นต้องการเพียงความรัก สีน้ำตาลจะบอกให้เรารู้ว่า เมื่อเราสวมมันกับส่วนนี้ของร่างกาย เราจะต้องการอะไรบางอย่างเพียงเล็กน้อยในการทำให้เรารู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะทำเพื่อให้รอดพ้นจากความยุ่งยากที่เกิดในปัจจุบัน หรือสร้างความก้าวหน้าให้กับคนอื่น

สีม่วง ถ้าคุณสวมสีม่วงกับส่วนนี้ของร่างกายอยู่เสมอ คุณมักจะเป็นคนที่ชอบการเข้าญาณมีความคิดทางปรัชญาอย่างลึกซึ้งหรือกลายเป็นคนที่สนใจ การเคลื่อนไหวหรือศาสนาใหม่ที่มีความแปลกประหลาด และไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็มักจะส่งผลต่อคนอื่น แต่คุณจะเลือกทางที่ดีที่สุดเพราะคุณต้องการจะให้โลกหรือสิ่งต่างๆที่คุณนึกสงสารมีความปลอดภัย ทั้งที่ความจริงแล้วคุณต้องการให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงมากกว่า ถ้าคุณสวมสีม่วงเป็นบางครั้ง คุณก็จะเป็นคนที่สนใจต่อความต้องการคนอื่นมากกว่า มักจะคิดหาเหตุผลว่าทำไมต้องการทำอย่างนี้ อะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตในปัจจุบัน หรือแค่รู้สึกว่าคุณจะมีแนวทางสุขมากกว่ากับการเป็นตัวของตัวเอง และจากสิ่งที่กำลังทำอยู่

สีฟ้า เมื่อนำสีฟ้ามาสวมกับร่างกายตอนล่างภายนอกก็แสดงว่าเรารู้สึกถึงความต้องการของตัวเอง ในการตอบสนองและมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสงบเยือกเย็นมากขึ้น อีกทั้งยังบอกได้ว่าร่างกายของเราพร้อมที่จะทำเช่นนั้นด้วย ถ้าคุณสวมสีฟ้ากับส่วนนี้ของร่างกายเป็นประจำคุณจะต้องการความมั่นใจทางอารมณ์มากขึ้น เพื่อสร้างความสำราญใจกับสภาพแวดล้อมของคุณเป็นความมั่นใจที่ต้องแสดงออกทุกวัน คุณอาจจะรู้สึกว่าขอเพียงให้เขาแสดงออกมาว่าคุณมีตัวตนอยู่เท่านั้นก็พอ แต่ถ้าคุณสวมสีฟ้าเป็นครั้งคราว ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความรู้สึกทางอารมณ์ของคุณกำลังถูกกระตุ้นมากเกินไป และขาดสิ่งที่หล่อเลี้ยงในช่วงเวลานั้น คุณจึงต้องการแสงสว่าทางอารมณ์และจิตใจ ถ้าคุณต้อก้าวออกไปตามทางในปัจจุบัน ผลกระทบที่ทำให้เกิดความสงบของสีฟ้าจะช่วยให้คุณประเมินสภาพแวดล้อมทางร่างกายและอารมณ์ในปัจจุบันได้อีกครั้งว่าคุณยืนอยู่ที่จุดไหนและต้องการจะทำอะไรกับมัน สีฟ้ายังคงเป็นสีของความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย ถ้าคุณสวมสีฟ้า หรือหลงรักมันมากคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากกว่าที่พยายามจะเป็นและควรรู้จักแสดงอารมณ์ของคุณด้วยความมั่นใจมากขึ้น ถ้าคุณกำลังมองหาความมั่นคงทางร่างกายตามความปรารถนา

สีดำ สีดำที่นำมาสวมกับร่างกายภายนอกส่วนล่างจะบอกถึงความไม่แน่นอนของผู้สวมใส่โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนหรือมาจากไหนไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม แต่ความมืดก็สามารถซ่อนเร้นความกลัวและความคงทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน เพราะความกลัวของผู้ที่สวมสีดำคือ ความกลัวที่จะต้องยอมรับว่าพวกเขามีความปรารถนา ถ้าคุณมักจะสวมสีดำกับส่วนนี้ของร่างกายอยู่เสมอ ก็มักจะแสดงว่าคุณกำลังวางแผนให้คนอื่นทำบางอย่างที่ต้องการ แต่มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งอาจจะทำให้คุณตรอมใจมากขึ้น ด้วยการยัดเยียดความกลัวให้คนอื่น เพื่อให้เขาออกพ้นทางของคุณ หรือเพื่อปกปิดความกลัวที่คุณสร้างขึ้นมาเองคุณจะปกป้องและปิดบังตัวเองหรือกลายเป็นคนอวดดี ที่ต้องการให้คนอื่นยอมรับตามเรื่องราวต่างๆที่คุณแต่งขึ้นมาจนตัวเองก็เริ่มจะเชื่อในเรื่องมันด้วย ในด้านดีก็คือสีดำทำให้ผู้สวมใส่สามารถถูกซับความแปลกที่ได้รับครั้งแล้วครั้งเล่า และไม่สนใจต่อการคัดค้านของคนอื่น สีดำไม่ใช่สีของความดีหรือเลว ความบริสุทธิ์หรือความสกปรก แต่มันสะท้อนสิ่งที่ตัวมันซึมซับไว้ได้เท่านั้น ถ้าคุณสวมสีนี้นานๆครั้ง ก็แสดงว่าคุณต้องการจะให้ตนเองหลุดพ้นจากความผิดและความถูกต้องที่เกิดกับชีวิตสีดำที่อยู่กับส่วนนี้ของร่างกายจะคอยยับยั้งการคัดค้านความไม่พอใจการสูญเสียและจะยอมทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าจะทำได้ดีเท่านั้น สีดำคือตัวดูดซับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและจะตอบแทนด้วยสิ่งที่มันรู้สึกว่าจะสร้างความประทับใจที่ดี และ ให้ตัวมันเองรอดมาได้เท่านั้น จะทำดีกับคนที่ดี สวมสีดำไว้แล้วเขาจะดีกับคุณ แต่จะขุ่นเคืองผู้ที่สวมสีดำในขณะที่คุณตกอยู่ในอันตราย

 

ข้อมูล : Forward Mail ขอบคุณภาพประกอบ : Getty Images

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง

ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง
ความหมายของสีกางเกงและกระโปรง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook