ทำนายทายทัก : ปลูกไม้มงคลเสริมดวง

ทำนายทายทัก : ปลูกไม้มงคลเสริมดวง

ช่วงนี้หลายคนคงรู้สึกเครียดๆ กับชีวิต กับภาวะแวดลอมต่างๆ ที่รุมเร้าเขามา แต่ขอเวลาสักนิดเถอะ หยุดคิดหยุดกังวล แล้วหันหน้าออกหาโลกสีเขียวหาธรรมชาติ แม้เพียงในกระถางเล็กๆ บนโต๊ะทำงานที่ยุ่งเหยิงของคุณ ข้างเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเก่ง หรือสวนหย่อมเล็กๆ บนระเบียงบ้าน เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นได้ แถมบางอย่างเมื่อปลูกแล้วยังช่วยเสริมดวงให้กับผู้ปลูกอีกด้วย ดีอย่างนี้ถ้าไม่ลองนำมาปลูก หรือนำไปเผื่อแผ่ให้กับคนรู้ใจบ้างก็ใจจืดเกินไปล่ะ เข็ม นอกจากใช้เป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเชื่อว่าบ้านใดปลูกเข็มไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นคนที่มีความฉลาด หลักแหลม ควรปลูกในดินร่วนซุยที่มีความชุ่มชื้น

 

 

 

หรือดินปนทรายในบริเวณโล่งแจ้งเพราะเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด น้ำปานกลาง และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออก หรือเป็นแนวรั้วก็ได้ ถ้าให้ดีควรปลูกในวันพุธ ดาวเรือง เป็นดอกไม้ที่ถือกันว่ามีชื่อเป็นมงคล หมายถึง ความรุ่งเรืองในทุกๆ สิ่งควรปลูกในดินร่วนซุย ชอบน้ำและแดดมาก ทนต่อภาวะต่างๆ ค่อนข้างดี

 

 

 

ชวนชม เชื่อว่าบ้านใดปลูกชวนชมไว้ประจำบ้าน จะทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความนิยมชมชอบ เป็นไม้มงคลนามชนิดหนึ่งทำให้เกิดเสน่ห์แห่งการดึงดูดตา ดึงดูดใจ ควรปลูกในดินร่วนซุย ต้องการน้ำน้อยและแสงแดดจัด สามารถทนต่อความแห้ง

 

 

 

แล้งได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องโรค พุดเชื่อว่าบ้านใดปลูกพุดไว้ประจำบ้าน จะทำให้ผู้อาศัยมีสุขภาพดี ทั้งยังมีความเจริญในชีวิตที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในความดีมีศีลธรรม ควรปลูกในดินร่วนซุยที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในบริเวณกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด หรือในที่ร่มรำไรก็ได้ ต้องการน้ำปานกลาง

 

 

เชื่อว่าปลูกในวันพุธทางทิศตะวันตกจะทำให้เป็นสิริมงคล บัว บ้านใดปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ เบิกบาน นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบสายใยของดอกบัวกับความห่วงใย ความผูกพัน จึงเชื่อว่าเมื่อปลูกประจำบ้านจะทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันของคนในครอบครัว มักนิยมปลูกในสระ หรือถ้าเป็นบัวหลวง บัวผัน บัวลาย ก็สามารถปลูกในกระถางที่สามารถกักเก็บน้ำได้ ดินที่ปลูกควรเป็นดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ในบริเวณที่มีแสงแดดอ่อนจนถึงจัด และต้องดูแลรักษาความสะอาดของดินและน้ำให้ดี ควรปลูกในวันพุธ

 

ทางทิศตะวันตกจะเป็นศิริมงคล จันทร์กระจ่างฟ้า เป็นดอกไม้ที่ทั้งรูปงามนามเพราะเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกไว้จะทำให้ผู้อาศัยมีวาสนาสูงส่ง ครอบครัวร่มเย็นดุจอยู่ใต้ดวงจันทรา ควรปลูกในดินร่วนซุย ต้องการน้ำและแสงแดดปานกลาง เชื่อว่าควรปลูกให้หันหน้าไปทาง

 

 

ทิศบูรพา และถ้าเป็นสตรีปลูกจะยิ่งดี บานไม่รู้โรย ที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะกลีบดอกที่ติดแน่นอยู่กับดอกโดยไม่รวงหล่น ทำให้ดูเหมือนว่าบานอยู่ตลอด เวลาทั้ง ๆ ที่แห้งแล้ว นิยมใช้ในพิธีต่างๆ ที่ต้องการความมั่นคง ความรักใคร่กลมเกลียวควรปลูกในดินร่วนซุย หรือดินปนทราย ในบริเวณกลางแจ้งเพราะเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดด ทนต่อโรคต่างๆ ได้ดี


ติดตามSanook! Horoscope

ดูดวง