ผลกรรมที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข

ผลกรรมที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข

ผลกรรมที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

เหตุที่ทำให้ชีวิตคู่ไม่ราบรื่น  ทะเลาะ ขัดแย้งไม่ลงรอย ขาดความสุขในชีวิตคู่...เกิดจากกรรมที่เคยทำบุญร่วมกันโดยไม่เต็มใจ ถึงจะเกิดมาคู่กันแต่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น ขาดความปรองดองต่อกันผลกรรม

ทำให้มีเรื่องทะเลาะเบาะเเว้งกันอยู่เสมอ แม้ว่าจะรักกันแต่ก็ขาดความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี

วิธีแก้กรรม

- ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานอย่างสม่ำเสมอ จะทำทุกเดือนหรือทุก 3 เดือนก็ได้

- ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเป็นไปได้ทำประจำทุกวันหรือวันพระก็จะยิ่งดี

- ร่วมกันล้างทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ จัดบ้านใหม่ ไหว้พระในบ้านหรือไหว้เ้จ้าที่เจ้าทาง

- เป็นเจ้าภาพหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ เกี่ยวกับงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่ไม่ร่ำรวยนัก

- ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดี กระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และควรทำดีกับคู่รักให้มากเข้าไว้

ผลกรรมเป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องราวในอดีตกาลตามความเชื่อที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ควรไปยึดติดจนเกิดความงมงาย ควรหันมาหมั่นทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำออกมาจากใจทำ ทำโดยไม่มีข้อแม้ว่าเพราะแก้กรรมหรือความเชื่อใดๆ เท่านี้ผลบุญที่คุณได้ทำลงไปคุณก็จะได้ผลบุญนี้สืบไปส่งผลให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองในทุกๆ ด้านเช่นกัน

 

ของคุณข้อมูลจาก เคล็ดแก้กรรม (เรียบเรียงโดย Sanook Horoscope)
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com