ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา

ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา

ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อยากมั่งคั่งร่ำรวย ข้อควรปฏิบัติ 1. หาเวลาไปบูชาพระสีวลี พระสังกัจจายน์ 2. ทำบุญร่วมสร้างโบสถ์ และศาลาการเปรียญ 3. สละทรัพย์และสิ่งของให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก 4. ทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 5. ถือศีลห้า เว้นอบายมุขต่างๆ 6. ยินดีช่วยกิจการของศาสนาอย่างแข็งขันด้วยจิตบริสุทธิ์

อยากอุดมลาภยศ มีอำนาจบารมี ข้อควรปฏิบัติ 1. ทำบุญร่วมสร้างพระประธาน 2. ทำบุญเป็นเจ้าภาพงานบวช 3. บริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ สนับสนุนอุ้มชูคนดี 4. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นทาน 5. ถือศีลแปดโดยเคร่งครัด 6. หมั่นสวดพระคาถาชินบัญชร

อยากมีงานที่ดีทำ อยากเรียนต่อ ข้อควรปฏิบัติ 1. ไปกราบไหว้พระพรหม และถวายตุ๊กตาช้างกับพวงมาลัย 2. ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม 3. ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ 4. ไปไหว้พระ ปิดทองคำเปลว 9 แผ่น 5. ซื้อเทียน 1 ห่อไปถวายวัด และเติมน้ำมันตะเกียงให้ชีวิตสว่างไสว

อยากดวงดี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ข้อควรปฏิบัติ 1. ทำบุญตักบาตรพระ และถวายสังฆทาน 2. ผูกดวงชะตา เขียนชื่อ และนามสกุลไว้ใต้ดวงชะตา แล้วนำแผ่นกระดาษแผ่นนั้นไปไว้ใต้ฐานองค์พระพุทธรูป 3. ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาทุกเดือนเป็นประจำ

อยากมีรูปงาม มีเสน่ห์ ข้อควรปฏิบัติ 1. ทำบุญไว้พระโดยถวายของหอม เช่น ธูปหอม ดอกไม้หอม น้ำอบ ทองคำเปลว 2. ถวายผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ปีละ 2 ครั้ง 3. อาสาอ่านหนังสือลงเทปให้คนตาบอดฟังที่มูลนิธิคนตาบอด 4. เป็นคนประพฤติดี ปฏิบัติงามทั้งกาย วาจา ใจ

อยากมีหลักฐานมั่นคง ไม่ต้องโยกย้ายบ่อย ข้อควรปฏิบัติ 1. ทำบุญบริจาคเงินร่วมสร้างเสาหงส์หรือเจดีย์ปูน หรือร่วมซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์วิหาร 2. ไปกราบไหว้ขอพรที่ศาลหลักเมือง 3. หมั่นทำบุญตักบาตรทุกสัปดาห์

อยากได้คู่ดี สมหวังในความรัก ข้อควรปฏิบัติ 1. ถวายแจกันคู่ เทียนคู่ 2. ช่วยให้ผู้อื่นสมรัก ไม่ทำให้คู่ใครเขาแตกแยกหรือพลัดพรากจากกัน การช่วยให้คู่รักได้สมรักนั้นถือเป็นอานิสงส์แรงมาก 3.ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม ประพฤติดี ปฏิบัติงามทั้งกาย วาจา ใจ

อยากโดดเด่นมีชื่อเสียง ข้อควรปฏิบัติ 1. ถวายเทียนพรรษา 2. ทำบุญร่วมสร้างหอระฆัง 3. ถวายตะเกียง โคมไฟ หลอดไฟให้วัด 4. ถวายธูปหอม เทียน 1 สำรับ ทองคำเปลว น้ำอบ และดอกไม้ทุกครั้งเมื่อไปกราบไหว้บูชาพระ

อยากทำมาค้าขายรุ่งเรือง ธุรกิจก้าวหน้า ข้อควรปฏิบัติ 1. ไปกราบไหว้ไฉ่เซ่งเอี้ยที่ศาลเจ้าพ่อเสือ 2. บูชาพระสีวลี พระสังกัจจายน์ 3. หมั่นทำบุญบริจาคทาน 4. ถือคุณธรรมนำการค้า ยึดถือความซื่อตรง

อยากมีพลังจิตพลังใจให้เข้มแข็ง ข้อควรปฏิบัติ 1. ไปไหว้พระ ปิดทองคำที่องค์พระประมาณ 9 แผ่น 2. ทำบุญซื้อโลงศพตามมูลนิธิต่างๆ 3. ถือศีล 8 โดยเคร่งครัดเป็นเวลา 7 วัน 4. หมั่นสวดพระคาถาชินบัญชร

อยากอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพดี ข้อควรปฏิบัติ 1. หมั่นปล่อยเต่าเป็นประจำทุกเดือน 2. บริจาคเงินทำบุญที่โรงพยายาลสงฆ์ 3. ถวายยาสามัญประจำบ้านในชุดสังฆทานด้วยเสมอ 4. ทำบุญซื้อโลงศพตามมูลนิธิต่างๆ 5. ทำทานกับสัตว์จรจัดอนาถา ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น

อยากมีปัญญาดี มีวิชาความรู้ความสามารถ ข้อควรปฏิบัติ 1. บริจาคหนังสือแก่เด็กยากไร้ 2. ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกเป็นทาน 3. หมั่นไปฟังเทศน์ที่วัดในวันพระ 4. ฝึกนั่งสมาธิ 5. เล่าเรื่องบุญบาปให้ผู้อื่นฟังเป็นนิตย์ 6. ชักจูงให้คำทำความดี

อยากมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ข้อควรปฏิบัติ 1. ซื้อข้าวสาร 1 กระสอบถวายวัดทุก 3 เดือน และนำไปให้สถานสงเคราะห์หรือตามมูลนิธิต่างๆ หรือศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลานั้นๆ 2. สละทรัพย์และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้ยากไร้อนาถาเป็นประจำ 3. หมั่นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ดังปรากฏในพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่า การสะสมบุญและหมั่นให้ทานเป็นนิตย์ ย่อมช่วยลดบาปและแก้กรรมชั่วได้ หากตั้งอยู่ในจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ ส่วน การทำทาน คือแรงหนุนสำคัญที่ทำให้เกิดวาสนาบารมีได้อย่างแม่นมั่น โดยให้ถือความยินดีในการให้ทานและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุกข์ยากเป็นสำคัญ การทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็ทำให้เกิดสติกระจ่าง จะคิดจัดการดูแลแก้ไขชีวิตของตนได้อย่างเรียบร้อย อันจะนำไปสู่ความสุขความรุ่งเรืองได้ การให้ทานผู้อื่นเป็นนิตย์ ย่อมนำมาซึ่งลาภยศสรรเสริญจากผู้คนทั่วไป ตัวเราย่อมบังเกิดบารมี ดวงชะตาที่ดีด้วยกระทำของตัวเองโดยแท้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล กรุณาใช้วิจารณญาณในการอ่าน)

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา

ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา
ทำนายทายทัก : เคล็ดมงคลเสริมส่งดวงชะตา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook