ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง

ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง

ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตามนักษัตรจีน กล่าวว่าคู่ใดปีไม่ชง คู่นั้นจะร่ำรวยมั่งมีศรีสุขตราบอายุไข อยู่กันชั่วลูกชั่วหลาน มีความอุดมสมบูรณ์พูนผลตลอดกาล ฉะนั้นอาจารย์ขออ้างเอาบัญญัติโบราณของจีนมากล่าวให้รับรู้เพื่อเป็นแนวทางให้ชีวิตดีขึ้นต่อไป

คนเกิดปีชวด ปีเสริมดวง : จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นคือ 1. ปีฉลู (วัว) เสริมดวงเงิน 2. ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด 3. ปีวอก (ลิง) เสริมความสุข ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะเมีย (ม้า) จะทำให้ทะเลาะกันมากมาย เนื่องจากความคิดไม่ลงกัน

คนเกิดปีฉลู ปีที่เสริมดวง: อยู่ด้วยกันดี จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบค้าหาผลประโยชน์ จะเสริมดวงคือปี 1. ปีชวด (หนู) เสริมการเงิน 2. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน 3. ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือปีมะแม (แพะ) จะทำให้ล้มเหลวเข้ากันไม่ได้

คนเกิดปีขาล ปีที่เสริมดวง: อยู่ด้วยแล้วรวย จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะขอความช่วยเหลือ จะเสริมดวงคือคนปี 1. ปีมะเมีย (ม้า) เสริมการเงิน 2. ปีจอ (สุนัข) เสริมความคิด 3. ปีกุน (หมู) เสริมร่ำรวย ปีที่ห้าม : ชงกันคือ ปีวอก (ลิง) อยู่กันทำงานด้วยกันจะทำให้วุ่นวาย ไม่ลงรอยกัน

คนเกิดปีเถาะ ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน จะหุ้นส่วนธุรกิจ จะเสริมดวงคือคนปี 1. ปีมะแม (แพะ) เสริมความสุข 2. ปีกุน (หมู) เสริมการเงิน 3. ปีมะโรง (งูใหญ่) เสริมความคิด ปีที่ห้าม : ชงกันคือ ปีระกา (ไก่) จะทำให้ยุ่งเหยิง ตีกัน ไม่เข้าใจกัน วุ่นวาย

คนเกิดปีมะโรง ปีที่เสริมดวง : จะแต่งงาน จะร่วมธุรกิจ จะคบค้าล้วนเสริมกันคือปี 1. ปีมะโรง , ปีมะเส็ง เสริมการเงิน 2. ปีชวด (หนู) เสริมความคิด 3. ปีวอก (ลิง) เสริมความรู้ซึ่งกันและกัน 4. ปีระกา (ไก่) เสริมการเงิน ปีที่ห้าม : ชงกันคือ ปีจอ (สุนัข) จะทำให้พูดกันไม่รู้เรื่อง ทิฐิ เข้ากันยากได้

คนเกิดปีมะเส็ง ปีที่เสริมดวง : จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา ล้วนเสริมกันคือปี 1. ปีฉลู (วัว) เสริมเงิน 2. ปีระกา (ไก่) เสริมความสุข 3. ปีจอ (หมา) เสริมความคิด ปีที่ห้าม: ชงกันคือ (หมู) จะทำให้มีปากเสียงกัน ไม่ยอมกันทำให้ชีวิตล้มเหลว

คนเกิดปีมะเมีย ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน จะหุ้นส่วน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือปี 1. ปีขาล (เสือ) เสริมการเงิน 2. ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด 3. ปีจอ (สุนัข) เสริมความรัก ปีที่ห้าม : ชงกันคือ ปีชวด (หนู) อยู่ด้วยกันมักทะเลาะกัน ขัดแย้งกัน

คนเกิดปีมะแม ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน จะทำธุรกิจร่วม หรือจะหุ้นส่วนล้วนเสริมดวงคือปี 1. ปีเถาะ (กระต่าย) เชื่อว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะเสริมความคิด 2. ปีมะเมีย (ม้า) เชื่อว่าอยู่ด้วยแล้วรวย 3. ปีกุน (หมู) เชื่อว่าอยู่ด้วยเสริมการเงิน ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือปี ปีฉลู (วัว) มักเป็นศัตรูกัน เนื่องจากอารมณ์แรงทั้งคู่

คนเกิดปีวอก ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน จะคบหา จะทำธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือคนปี 1. ปีชวด (หนู) เสริมการงาน 2. ปีมะโรง (มังกร) เสริมการเงิน 3. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมความคิด ปีที่ห้ามคบ : หรือชงกันคือ ปีขาล เชื่อว่าทิฐิทั้งคู่ มักมีปากเสียงวุ่นวาย

คนเกิดปีระกา ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน คบหา หุ้นส่วนธุรกิจ ล้วนเสริมดวงคือปี 1. ปีฉลู (วัว) เสริมการเงิน 2. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เสริมการงาน 3. ปีมะโรง (มังกร) เสริมความรัก ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีเถาะ (ปีกระต่าย) อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะ มีแต่ปัญหาเรื่องอารมณ์

คนเกิดปีจอ ปีที่เสริมดวง :จะแต่งงาน คบค้า ทำธุรกิจ หุ้นส่วน ปีที่เสริมดวงคือปี 1. ปีขาล (เสือ) เสริมการงาน 2. ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมความคิด 3. ปีมะเมีย (ม้า) เสริมความสุข ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะโรง (มังกร) อยู่ด้วยกันมักไม่เข้าใจกัน

คนเกิดปีกุน ปีที่เสริมดวง: จะแต่งงาน จะร่วมทำธุรกิจ จะหุ้นส่วนจะให้ช่วยเหลือล้วนเสริมดวงคือปี 1. ปีขาล (เสือ) คบแล้วพารวย หรือมีบุตรเกิดปีนี้จะทำให้พ่อแม่รวยหรือหารูปเสือมาไว้ที่บ้านทางทิศตะวันออกจะเสริมดวง 2. ปีเถาะ (กระต่าย) เสริมการเงิน 3. ปีมะแม (แพะ) เสริมความคิด ปีที่ห้าม : หรือชงกันคือ ปีมะเส็ง(งูเล็ก)อยู่ด้วยกันแล้ววุ่นวาย ไม่ยอมกัน เป็นศัตรูกัน ข้อมูลจาก Forward Mail

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง

ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง
ทำนายทายทัก : คู่เสริมดวง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook