คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้

คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้

คาถาล้างกรรม ตัดกรรม สวดทุกวันเพื่อบรรเทาทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แต่เดิมนั้นพระคาถานี้ได้จากคนที่ตายแล้วฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ บอกกับพวกดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ทรมานอยู่ในขุมนรก ภูมิว่า ให้สวดพระคาถาล้างกรรมนี้เรื่อยๆ จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน และคนที่สวดพระคาถานี้จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย จะไม่มากล้ำกรายในชีวิต อายุจะยิ่งยืนยาวนาน

คาถาล้างกรรม

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ พุทโธ อะระหัง
กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง
ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดด้วยเทอญ

ให้สวดพระคาถานี้ 3 จบคาบ จากนั้นให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณเหล่านั้น

บทกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย
สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือด ริ้น ลา พระอินทร์เจ้าฟ้า พระโคดม พระพรหมมีฤทธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพชรฉลูกรรณ พระมาตุลี
พระกรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนา แม่พระคงคาไหล แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระฉูดฉาด พญายมราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี

ตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด จะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆ นิพพานัง ปัจจโย โหนตุพุทธัง ชั่วอนันตัง ธัมมัง ชั่วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

***คาถาล้างกรรมนี้ เป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำ ไม่ว่าจะกรรมหนัก กรรมเบา ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เมื่อสวดคาถานี้แล้ว ควรหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย ถ้าหากมีเวลาก็ควรจะสวดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้บรรเทาทุกข์กรรมที่เคยได้ทำไว้ ***

(ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook