เคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณ อย่างไรให้ได้ผล ช่วยให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย

เคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณ อย่างไรให้ได้ผล ช่วยให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย

เคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณ อย่างไรให้ได้ผล ช่วยให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มีทั้งฉบับเต็ม และฉบับย่อ ไม่ว่าจะสวดบทไหนก็สามารถช่วยคุ้มครองได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล ถ้ามีเวลาก็สามารถสวดคาถาฉบับเต็ม หากมีเวลาน้อยก็สวดบทย่อแบบสั้นๆ ได้เช่นเดียวกัน Sanook Horoscope ได้รวบรวม "คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ" ทั้งฉบับเต็ม และแบบย่อ มาให้เลือกสวด พร้อมเคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ บูชาอย่างไรจะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย มีความสุขอย่างแน่นอน

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

ท้าวเวสสุวรรณมีอิทธิฤทธิ์มาก มีทรัพย์สมบัติมาก นอกจากช่วยปกป้องคุ้มครองแล้ว ยัง บันดาลโชคลาภและความร่ำรวย ให้แก่ผู้ที่บูชาอีกด้วย

เคล็ดลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

การสวดบูชาตามตำราโบราณ ให้จุดธูป 9 ดอก (สำหรับธูปห้ามใช้มากหรือน้อยกว่านี้) และบูชาด้วยดอกกุหลาบ 9 ดอก (ควรใช้ดอกกุหลาบสีแดง หรือ สีขาวเท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้สีอื่นนอกจากนี้) ตั้งนะโม 3 จบ แล้วควรระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่าลืมที่จะระลึกถึงเทวดาประจำตัว และ เจ้ากรรมนายเวรทั้งในชาตินี้และชาติก่อน เสมอ หลังจากนั้นให้กล่าว คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ตามด้วย คาถาพญาปุริสาส ซึ่งเป็น บริวารของท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็น ผู้เฝ้าขุมทรัพย์ ของท้าวเวสสุวรรณ หากได้ฟังหรือสวดเป็นประจำ จะมั่งมีมั่งคั่ง มีโชคลาภวาสนา หลังจากกล่าวบทสวดแล้ว ก็สามารถขอพร ขอสิ่งที่ต้องการ โดยห้ามลืมที่จะต้องเอ่ยชื่อ นามสกุล ของตัวเองด้วยเสมอ

บูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลอย่างแท้จริง นอกจากการสวดบูชาควรพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามทําสิ่งต่อไปนี้ คือ 

  1. ห้ามผิดศีล 5 อันได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักขโมยทรัพย์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ และการดื่มสุราของมึนเมา
  2. ห้ามกระทําตนเป็นผู้ทําลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
  3. ห้ามประกอบอาชีพทุจริต ผิดกฎหมาย คดโกง เอารัด เอาเปรียบผู้อื่น
  4. ห้ามเป็นผู้คนแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ขาดน้ำใจไมตรี

คาถาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับเต็ม

(ท่องนะโม 3 จบ)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาพญาปุริสาส

นิสินโน สิริสัมปันโน ปุริสาสสะนิธิ อะยัง
ปาลิภาสา พะหุชะนะหิตัง โหติปุริสาสสะปะเลติ
อันตะราโย วินาสสันติ สุวัณโณ มะหัทธะโน
สัมโภคะ ลาภัง ปะติรุโต สังวิภะชันติ สังวิภะชันติ
สังวิภะชันติ ปุริสาสสะปะสิทธิเม

คาถาโองการท้าวมหาราชทั้งสี่

ปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภู ตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะวุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตาโลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง วันทามะ โคตะมันติ

หากสวดได้วันละ 9 จบ ยิ่งดีจะทำให้มีความเป็นสิริมงคล และนำคุณธรรมของตััวท่านไปปฏิบัติด้วย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย มีความสุขอย่างแน่นอน

คาถาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับย่อ

ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าว

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

แนะนำให้สวดวันละ 9 จบ ช่วยเสริมดวง โชคลาภ ทรัพย์ อาชีพการงานดี การเงินดี แคล้วคลาด ปลอดภัย ชีวิตดีขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook