คาถาแผ่เมตตาตนเอง

คาถาแผ่เมตตาตนเอง

คาถาแผ่เมตตาตนเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 

 

อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook