วิธีถวายข้าทาสบริวารศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย โดย ซินแสเป็นหนึ่ง

วิธีถวายข้าทาสบริวารศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย โดย ซินแสเป็นหนึ่ง

วิธีถวายข้าทาสบริวารศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย โดย ซินแสเป็นหนึ่ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยให้ความสำคัญคือการตั้งศาลต่างๆ ทั้ง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ตามความเชื่อว่าควรจะมีไว้เพื่อปกป้อง คุ้มครอง ดูแล รักษาบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งในศาลก็จะประกอบไปด้วย ตุ๊กตาชาย หญิง ตุ๊กตาช้างม้า นางรำ ซึ่งถือว่าเป็นข้าทาสบริวาร

วันนี้ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จึงได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมหลังจากตั้งศาลมาฝาก โดยเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับทิศทางในการวางข้าทาสบริวารในศาล วิธีถวายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความเป็นมงคล

ทิศทางในการวางข้าทาสบริวารในศาลต่างๆ

  • ทิศทางในการวางข้าทาสบริวาร เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ควรคำนึกถึง โดยส่วนใหญ่จะวางข้าทาสบริวารหันหน้าออกจากตัวองค์ท่าน แต่ตามหลักของซินแสเป็นหนึ่งแล้ว ทิศที่ควรวางคือให้หันหน้าข้าทาสบริวารเข้าหาตัวองค์ท่าน เพื่อข้าทาสบริวารพร้อมที่จะดูแล รับใช้
  • การวางข้าทาสบริวารเมื่อหันหน้าเข้าตัวศาล ตัวข้าทาสบริวารชายควรจะอยู่ฝั่งขวา ข้าทาสบริวารหญิงควรจะอยู่ฝั่งซ้าย ตามตำราของอาจารย์ ขวาชาย ซ้ายหญิง เมื่อหันหน้าเข้า

วิธีการถวายข้าทาสบริวารเสริมความเป็นมงคล

  • สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ เปิดกิจการ อยากมีบริวารที่ดี การถวายข้าทาสบริวารจะส่งผลให้มีบริวาร มีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ มีกัลยาณมิตรคอยส่งเสริม ให้เรามีความรุ่งเรืองในชีวิต

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ข้าทาสบริวารชาย หญิง 5 คู่
  • นางรำ 5 คู่
  • ปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาด ทั้งภายนอก และภายใน ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย
  • หลังจากนั้นให้เตรียมธูป 16 ดอก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมาทั้งหมดใส่ถาด วางไว้ข้างหน้า จุดธูปพร้อมกับกล่าว

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

เจ้าที่เทวดานัง ปิยสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรีธาสุตถีพระวันตุเม

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ... นามสกุล... เกิดวันที่... ขอถวายข้าทาสบริวารชาย หญิง 5 คู่ เพื่อเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 5 คู่ เพื่อความบันเทิง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถวาย จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ เดินทางไป ทิศใด ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับด้วยเทอญ

เมื่ออธิษฐานจบ ให้ปักธูปลงกระถาง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook