สถานที่ท่องเที่ยว ถูกโฉลก เสริมโชค ตามวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน

สถานที่ท่องเที่ยว ถูกโฉลก เสริมโชค ตามวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน

สถานที่ท่องเที่ยว ถูกโฉลก เสริมโชค ตามวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากจะเป็นการชาร์ตพลังให้ตัวเรานั้นได้รู้สึกผ่อนคลาย หายเหนื่อยล้าจากความเครียดต่างๆ แล้วนั้น ยังมีความเชื่อด้วยว่าหากเราเลือกไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกโฉลกกับวันเกิดของเรา ก็จะยิ่งช่วยดึงดูดพลังบวก เพิ่มความสุข เสริมดวงชะตา เสริมโชคลาภ และกำจัดพลังงานด้านลบ-ความทุกข์ ออกไปจากตัวเราด้วย โดย อ.ปราณเวท โหราพยากรณ์ ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามวันเกิดไว้ โดยให้พิจารณาจากลักษณะของสถานที่เที่ยวเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยพิจารณาเรื่องทิศทาง ดังนี้

เกิดวันอาทิตย์

 • สถานที่ท่องเที่ยว เป็นลักษณะ ทะเล, เกาะ, สถานที่ที่มีบึงใหญ่, ทะเลสาบ, สวนน้ำ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ตลาดน้ำ, ตลาด, สถานที่เป็นลักษณะซุ้มประตู , แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของทหาร, ท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventures), สถานที่ที่มีการแสดง/ เที่ยวตอนกลางคืน , สถานที่จำลอง, โรงภาพยนตร์
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศ ใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ , ตะวันตก , ตะวันตกเฉียงเหนือ , ตะวันออกเฉียงเหนือ , ตะวันตกเฉียงใต้ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือ ที่อยู่ปัจจุบัน )

เกิดวันจันทร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะโบราณสถาน, เมืองโบราณ, พิพิธภัณฑ์, ภูเขา/ดอย, อุทยานป่าไม้, พื้นที่เกษตรกรรม, เขื่อนต่างๆ, ทะเล, เกาะ, ทะเลสาบ, บึงใหญ่, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, น้ำตก, สถานที่ประดับประดาสวยงาม, สวน/ทุ่งดอกไม้, โรงละคร, หอศิลป์, งานแสดงศิลปะ, คอนเสิร์ต การแสดงดนตรี
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้, ใต้, เหนือ, ตะวันออก, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันตก (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือ ที่อยู่ปัจจุบัน )


เกิดวันอังคาร

 • สถานที่ท่องเที่ยว เป็นลักษณะวัดวาอาราม, สถานที่สำคัญทางศาสนา (ศาสนาใดก็ได้), สถานที่ปฏิบัติธรรม, สถานศึกษาต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ, เมืองโบราณ, โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, ภูเขา/ดอยต่างๆ , อุทยานป่าไม้, พื้นที่การเกษตร, สถานที่ราชการ, พระราชวัง พระตำหนัก, สถานที่หรูหราโอ่อ่า, สถานที่ที่มีอากาศร้อน, น้ำพุร้อน, ทุ่ง/สวนดอกไม้, สวนพฤกษศาสตร์
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน )

เกิดวันพุธ

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะ สถานที่จำลอง, การจำลองต่างๆ, โรงภาพยนตร์, ภาพลวงตา, สถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืน, วัดวาอาราม, พระธาตุเจดีย์ต่างๆ, สถานที่สำคัญทางศาสนา, สถานศึกษา, ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ, ท่าเรือต่างๆ, เรือ, แพ, แม่น้ำต่างๆ, บ่อน้ำ, บึง, หนองน้ำ
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันตก, ตะวันออก, ใต้, เหนือ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน )

เกิดวันพุธกลางคืน (ตั้งแต่ 18.01–05.59 น.)

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะแม่น้ำต่างๆ, ท่าเรือต่างๆ, เรือ, บ่อน้ำ, บึง, หนองน้ำ, ตลาด, แหล่งชุมชน, พระราชวัง พระตำหนัก, สถานที่ราชการ, สถานที่หรูหราโอ่อ่า, สถานที่มีไฟ แสงสว่าง ความร้อน, เมืองโบราณ, โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, ภูเขา/ดอย, อุทยานป่าไม้
 • สถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ทางทิศตะวันออก, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงใต้ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน)

เกิดวันพฤหัสบดี

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะพระราชวัง พระตำหนัก, สถานที่ราชการ, สถานที่หรูหราโอ่อ่า, สถานที่มีไฟ แสงสว่าง อากาศร้อน, บ่อน้ำพุร้อน, น้ำตก, สถานที่ประดับประดาสวยงาม, สวน/ทุ่งดอกไม้, โรงละคร, หอศิลป์, งานแสดงศิลปะ, คอนเสิร์ต การแสดงดนตรี, ทะเล, เกาะ, สถานที่ที่มีบึงใหญ่, ทะเลสาบ, สวนน้ำ, ตลาดน้ำ, ตลาด, สถานที่เป็นลักษณะซุ้มประตู
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, เหนือ, ใต้, ตะวันตก, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออก (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน )

เกิดวันศุกร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของทหาร, เที่ยวแนวผจญภัย (Adventures), สนามกีฬา, แม่น้ำต่างๆ, ท่าเรือต่างๆ, เรือ, บ่อน้ำ, บึง, หนองน้ำ, ตลาด, แหล่งชุมชน, เมืองโบราณ, โบราณสถาน, พิพิธภัณฑ์, ภูเขา, อุทยานป่าไม้, วัดวาอาราม, สถานที่สำคัญทางศาสนา (ศาสนาใดก็ได้), สถานศึกษาต่างๆ, ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันออก, ตะวันตก, เหนือ, ใต้ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป/ทิศพิจารณาจากสถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน )

เกิดวันเสาร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวเป็นลักษณะสถานที่ประดับประดาสวยงาม, สวน/ทุ่งดอกไม้, โรงละคร, หอศิลป์, งานแสดงศิลปะ, คอนเสิร์ต การแสดงดนตรี, สถานที่จำลอง, การจำลองต่างๆ, โรงภาพยนตร์, ภาพลวงตา, สถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืน, แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของทหาร, เที่ยวแนวผจญภัย (Adventures), สนามกีฬา
 • สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศเหนือ, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงใต้, ตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงเหนือ (เรียงจากทิศที่ดีที่สุด ไปหาลำดับรองลงไป / ทิศพิจารณาจาก สถานที่เกิด หรือที่อยู่ปัจจุบัน)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือสถานที่ที่เราเลือกไปนั้น เราต้องรู้สึกชอบ และรู้สึกว่าเราไปแล้วจะมีความสุขจริงๆ เพราะหากเราไปแล้วไม่มีความสุข เราก็จะไม่ได้รับพลังงานดีๆ เข้ามาสู่ตัวเรา ยังไงก็ให้พิจารณาถึงความชอบ และไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของเราเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด!

 

 

 

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook