31 สิงหาคม 2565 วันคเณศจตุรถี เผยบทสวด ของถวาย ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

31 สิงหาคม 2565 วันคเณศจตุรถี เผยบทสวด ของถวาย ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ

31 สิงหาคม 2565 วันคเณศจตุรถี เผยบทสวด ของถวาย ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันคเณศจตุรถี หรือวันคล้ายวันเกิดของพระพิฆเนศ เชื่อว่าจะเป็นวันที่พระพิฆเนศ​จะทรงเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่ออวยพรต่อสาวกผู้ภักดี​ โดยในปีนี้ จะตรงกับวันที่ ​31 สิงหาคม​ 2565 และอยู่ไปถึง​วันที่​ 9 กันยายน​ 2565 เรียกว่าคเณศวิสารชัน โดยจะเรียกว่า วันส่งพระพิฆเนศ​กลับสู่สรวงสวรรค์​

สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศ วันนี้ เรามีบทสวดบูชา และการเตรียมของถวายแด่องค์พระพิฆเนศ และการขอพรมาฝากกัน มาดูกันว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยผู้ศรัทธาทุกคน​ จะต้องจัดตั้งที่ประดิษฐานถวายแด่องค์พระพิฆเนศ​ และเตรียมของถวาย​ หรือทางอินเดีย​ เรียกว่า​ไนเวทะยัม (อาหารเทพ)​ ต่อเทวรูป (สูง 5 นิ้วขึ้นไป) หรือรูปภาพขององค์พระพิฆเนศ

ของถวาย

อาจจะเป็นผลไม้ 5 อย่าง​ ขนม 5 อย่าง​ หรือชุดปัญจอัมฤต นมสด, น้ำตาลสด, น้ำผึ้ง, เนย, โยเกิร์ต ​(นมเปรี้ยว)​ และมีผลไม้สัก 1 ชนิด (แต่ถ้าผู้ศรัทธาจะไม่ถวายอะไรก็ได้ ตามแต่ที่เรามีมาก มีน้อย​ เชื่อว่าท่านเข้าใจศรัทธาของเราทุกคน แต่ในวันนี้เป็นวันพิเศษของท่านปี 1 มี 1 หน หากพอมีกำลัง การหาของมาถวายท่าน ก็เหมือนเป็นการขอบคุณ​ผู้มีพระคุณที่ช่วยประทานพรให้เรามาตลอด)

บทสวดที่ควรภาวนา มีดังนี้

เริ่มต้นด้วยการ สวด 108 พระนาม​ แห่งพระพิฆเนศ เพื่อเป็นการให้เกียรติ และสรรเสริญองค์พระพิฆเนศในช่วงเช้า เพื่อความมงคล และเป็นการเอาฤกษ์​เอาชัย

จากนั้นให้ภาวนาบทสวด ดังนี้

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะมะหะ​ (8​ จบ)

บทคเณศมนตราบทอัญเชิญ

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา

คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม

กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม

อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม

นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

โอม ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ ชยะคเณศะ เทวา

โอว้​ พระพิฆเนศผู้ทรงเป็นสิ่งสูงสุด

ผู้ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง​ ผู้ทรงมีสาวกมากมาย

พระองค์ผู้ทรงโปรดผลมะขวิด​ และผลชมพู่​

พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี

ผู้ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยาก และความเจ็บปวด

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาท

งดงามดั่งดอกบัว​ ขอชัยชนะจงมีแด่องค์พระพิฆเนศเถิด

บทสรรเสริญถวายของแด่พระพิฆเนศ​

โอม​ วักกระตุณ​ ทะ มหากายา

สุริยาโกติ สมาปราภา

นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ

สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา​

ขอน้อมบูชามหาเทพ ผู้มีงวงอันโค้งยาว

งดงามยิ่ง​ พระองค์ผู้ทรงมีพระวรกายอันแข็งแกร่ง​

บารมีของพระองค์ได้แผ่ออกดั่งแสงอาทิตย์อันเจิดจ้า

นับล้านดวง​ ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความผาสุข

และชี้นำข้าพเจ้าไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

บอกกล่าวของที่เอามาถวายมีอะไรบ้าง​ และกล่าวว่า

"โอม​ ไนเวทะยัม​ สะมะระ​ ประยามิ"

แตะทุกอย่างไปที่พระกรของเทวรูปที่มีขนาด​สูง 5 นิ้วขึ้น​ไป​ กรณีบูชาเป็นรูปภาพ​ สามารถวางด้านหน้ารูปได้เลย

มนต์คเณศกายตรีบูชา

โอม เอกทันตายะ วิทมาเห

วักระตุณทายะ ทีมะหิ

ตันโน ตันติ ประโจทะยาต (1 จบ)

มนต์มันตระหัวใจคาถา​

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ​ 108 จบ

บทสวดสรรเสริญร้อง​ภชัน​ สิทธิวินายัก

(ใช้บทนี้ร้องสรรเสริญในการอารตีไฟได้)

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะโมนะมะห์

ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์

อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์

กันนะปติ บัปปา โมรายา​ (3 จบ หรือ 8 จบ)

จากนั้นให้ขอพรตามปราถนา.... และกล่าวปิดท้ายว่า

โอม​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะ​ ชัยยะ​ คเณศะเทวา​ (3 จบ​)

บทศานติมนตรา

คำแผ่เมตตาของศาสนาพราหมณ์​ เมื่อสวดมนต์และขอพรแล้ว ควรสวดศานติมนตรา พร้อมคำแปลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และความห่วงใยไปยังทุกๆ สรรพชีวิตบนโลกนี้

โอม ศานติ อันตะริกษัม ศานติ

ปฤถิวี ศานติ​ อาปาศะ ศานติ

โอสะธะยะษะ ศานติ

วนัสสะปัตตะยะษะ ศานติ

วิศศะเวเทวะ ศานติ

พรหมมะ ศานติ

สะระวะ ศานติ

ศานติ เรวะ ศานติ

โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ

โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ

โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ

ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนดิน

ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนน้ำ

ขอความสงบจงเกิดแก่พืชพรรณ

ขอความสงบจงเกิดแก่สรรพชีวิต

ขอความสงบจงเกิดแก่พรหม

ขอความสงบจงเกิดแก่เหล่าเทวะ

ขอความสงบจงเกิดแก่ทุกๆ สิ่ง

ขอจงมีแต่ความสงบ ความสงบ และความสงบเท่านั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook