108 พระนาม​ แห่งพระพิฆเนศ​ และบทสวดบูชาสรรเสริญ ขอพร

108 พระนาม​ แห่งพระพิฆเนศ​ และบทสวดบูชาสรรเสริญ ขอพร

108 พระนาม​ แห่งพระพิฆเนศ​ และบทสวดบูชาสรรเสริญ ขอพร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

108 พระนาม​ แห่งพระพิฆเนศ​ เป็นพระนามที่มีการตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสรรเสริญ ยกย่องให้เป็นเกียรติแก่พระพิฆเนศ​ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จที่สามารถขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเป็นเทพแห่งความฉลาด สติปัญญา สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระพิฆเนศ สามารถท่องบทสวดบูชาทั้ง 108 พระนาม เพื่อเป็นการสรรเสริญ และขอพรจากพระองค์ได้ ซึ่งบทสวดนี้สามารถท่องได้ตามที่เรามีโอกาส ตามแต่สะดวก หรือในโอกาสพิเศษ วันสำคัญที่จะถึงนี้ อย่าง วันคเณศจตุรถี ที่ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 1. गजानन พระคชานานา

บทสวด : โอม​ คะชานานา​ นะ​มะ​หะ​

 1. गणाध्यक्ष พระคณทะยักศา

บทสวด : โอม​ คะณะทะยักศะยะ​ นะมะหะ

 1. विघ्नराज พระวิฆนะราชา

บทสวด : โอม​ วิคะนะราชะยะ​ นะมะหะ

 1. विनायक พระวินายกา

บทสวด : โอม​ วินายะกายะ​ นะมะหะ

 1. द्वैमातुर พระทไวมาตุรา

บทสวด : โอม​ ไวมะตุรายะ​ นะมะหะ

 1. द्विमुख พระทวิมุขา

บทสวด : โอม​ ทะวิมุขายะ​ นะมะหะ

 1. प्रमुख พระปรามุขา

บทสวด : โอม​ ปะรามุขายะ​ นะมะหะ

 1. सुमुख พระสุมุขา

บทสวด : โอม​ สุมุขายะ​ นะมะหะ

 1. कृतिने พระกฤติเน​

บทสวด : โอม​ กฤติเน นะมะหะ

 1. सुप्रदीप พระสุปราทิปา

บทสวด : โอม​ สุประธิปายะ​ นะมะหะ

 1. सुखनिधी พระสุขานิธี

บทสวด : โอม​ สุขานิธีเย​ นะมะหะ

 1. सुराध्यक्ष พระสุราทยักศา

บทสวด : โอม​ สุราทะยักศายะ​ นะมะหะ

 1. सुरारिघ्न พระสุราริคันธ์

บทสวด : โอม​ สุราริคันนะ​ นะมะหะ

 1. महागणपति พระมหาคณปติ

บทสวด : โอม​ มหา​ คะณะปะติ นะมะหะ

 1. मान्या พระมันยา

บทสวด : โอม​ มันยายะ​ นะมะหะ

 1. महाकाल มหากาฬ

บทสวด : โอม​ มหากาฬยะ​ นะมะหะ

 1. महाबला พระมหาบาลา

บทสวด : โอม​ มหาบาลายะ​ นะมะหะ

 1. हेरम्ब พระเหรัมภา

บทสวด : โอม​ เหรัมภายะ​ นะมะหะ

 1. लम्बजठर พระรัมภาชาฐารา

บทสวด : โอม​ รัมภาชาฐาระ นะมะหะ

 1. ह्रस्वग्रीव พระหัสวาครีวะ

บทสวด : โอม​ หัสะวา​ ครีวายะ​ นะมะหะ

 1. महोदरा พระมโหทรา

บทสวด : โอม​ มะโหทารายะ​ นะมะหะ

 1. मदोत्कट พระมโทตกาตะ

บทสวด : โอม​ มะโทตกะตายะ​ นะมะหพ

 1. महावीर พระมหาวีรา

บทสวด : โอม​ มะหาวีระยะ​ นะ​มะ​หะ​

 1. मन्त्रिणे มันตริเน

บทสวด : โอม​ มันตริเน นะมะหะ

 1. मङ्गल स्वरा พระมังคลา สวารา

บทสวด : โอม​ มังคะละ​ สะวารายะ​ นะ​มะ​หะ​

 1. प्रमधा พระปรามัทรา

บทสวด : โอม​ ประมัทรายะ​ นะมะหะ

 1. प्रथम พระปราธัมมา

บทสวด : โอม​ ประธัมมายะ​ นะทะหะ

 1. प्रज्ञा พระปราชนา

บทสวด : โอม​ ประชะนายะ​ นะมะหะ

 1. विघ्नकर्ता พระวิฆณาการตา

บทสวด : โอม​ วิฆะณะการะเตร นะมะหะ

 1. विघ्नहर्ता พระวิฆณฮารตา

บทสวด : โอม​ วิฆะณะฮาระเตร นะมะหะ

 1. विश्वनेत्र พระวิศวาเนตรา

บทสวด : โอม​ วิศะวาเนเตร​ นะมะหะ

 1. विराट्पति พระวิรัตปาติ

บทสวด : โอม​ วิรัตปะตะเย​ นะมะหะ

 1. श्रीपति พระศรีปาติ

บทสวด : โอม​ ศรีปะตะเย​ นะมะหะ

 1. वाक्पति พระวัคปาติ

บทสวด : โอม​ วัคปะตะเย​ นะมะหะ

 1. शृङ्गारिण พระชรินคาริเน

บทสวด : โอม​ ชะรินคาริเน นะมะหะ

 1. अश्रितवत्सल พระอัษะริตวัทสาลา

บทสวด : โอม​ อะษะริตะวัทสาลายะ​ นะมะหะ

 1. शिवप्रिय พระศิวาปรียา

บทสวด : โอม​ ศิวะปรียายะ​ นะมะหะ

 1. शीघ्रकारिण พระศิคราการินา

บทสวด : โอม​ ศิคราการิเน​ นะมะหะ

 1. शाश्वत พระชัศษะวาตา

บทสวด : โอม​ ชัศษะวาตายะ​ นะมะหะ

 1. बल พระบาลา

บทสวด : โอม​ บาลา นะมะ​หะ​

 1. बलोत्थिताय พระบาโลตถีตายา

บทสวด : โอม​ บาโลตถีตะยะ​ นะมะหะ

 1. भवात्मजाय ภวัตมาชายา

บทสวด : โอม​ ภะวัตะมาชายะ​ นะมะหะ

 1. पुराण पुरुष พระปุรานา​ ปุรุษา

บทสวด : โอม​ ปุรานะ​ ปุรุษายะ​ นะมะหะ​

 1. पूष्णे พระปุษะเน

บทสวด : โอม​ ปุษะเน นะมะหะ

 1. पुष्करोत्षिप्त वारिणे พระปุษกาโรตษีปตาวาริเน

บทสวด : โอม​ ปุษะกาโรตษีปะตา​ วาริเน​ นะมะหะ

 1. अग्रगण्याय พระอัคราคันยายะ

บทสวด : โอม​ อะคะราคันยายะ​ นะ​มะหะ

 1. अग्रपूज्याय พระ​อัคราปุชยายะ

บทสวด : โอม​ อะคระปุชะยายะ​ นะมะหะ

 1. अग्रगामिने พระอัคราคามิเน

บทสวด : โอม อะคระ​คามิเน นะมะหะ

 1. मन्त्रकृते พระมันตรากรีเต

บทสวด : โอม​ มันตระกรีเต​ นะมะหะ

 1. चामीकरप्रभाय พระจามิการาประภายา

บทสวด : โอม​ จามิการะประภายะ​ นะมะหะ

 1. सर्वाय พระสารวายา

บทสวด : โอม​ สาระวายะ​ นะมะหะ

 1. सर्वोपास्याय พระสารโวปัสยายะ​

บทสวด : โอม​ สาระโวปัสะยายะ​ นะมะหะ

 1. सर्व कर्त्रे พระสารวาการะเตร

บทสวด : โอม​ สาระวา​ การะเต นะมะหะ

 1. सर्वनेत्रे พระสารวาเนเตร

บทสวด : โอม​ สาระวาเนเตร นะมะหะ

 1. सर्वसिद्धिप्रदाय พระสารวาสิทธิปราทายา

บทสวด : โอม​ สาระวาสิทธิประทายะ​ นะมะหะ

 1. सिद्धये พระสิทธาเย

บทสวด : โอม​ สิทธาเย​ นะมะหะ

 1. पञ्चहस्ताय พระปันจาหัสตายา

บทสวด : โอม​ ปันจาหัสะตายะ​ นะมะหะ

 1. पार्वतीनन्दनाय พระปารวาตินันทานายา

บทสวด : โอม​ ปาระวาตินันทานายะ​ นะมะหะ

 1. प्रभवे พระปราภาเว

บทสวด : โอม​ ประภาเว​ นะมะหะ

 1. कुमारगुरवे พระกุมาราคุราเว

บทสวด : โอม​ กุมาราคุราเว นะมะหะ

 1. अक्षोभ्याय พระอักโษภยายะ

บทสวด : โอม​ อักะโษภะยายะ​ นะมะหะ

 1. कुञ्जरासुर भञ्जनाय พระกุนชาราสุรา​ ภันชานายา

บทสวด : โอม​ กุนชาราสุรา​ ภันชานายะ​ นะทะหะ

 1. प्रमोदाय พระปราโมทายา

บทสวด : โอม​ ประโมทายะ​ นะมะหะ

 1. मोदकप्रियाय พระโมทากาปรียายะ

บทสวด : โอม​ โมทากาปรียายะ​ นะมะหะ

 1. कान्तिमते พระกันติมาเต

บทสวด : โอม​ กันติมาเต นะมะหะ

 1. धृतिमते พระธริติมาเต

บทสวด : โอม​ ธะริติมาเต​ นะมะหะ

 1. कामिने พระกามิเณ

บทสวด : โอม​ กามิเณ​ นะมะหะ

 1. कपित्थपनसप्रियाय พระกาภิตฐาปานาสาปรียา

บทสวด : โอม​ กาภิตฐาปานาสาปรียายะ​ นะมะหะ

 1. ब्रह्मचारिणे พระพรหมาจาริเณ

บทสวด : โอม​ บรัมมาจาริเณ​ นะมะหะ

 1. ब्रह्मरूपिणे พระพรหมมารูปิเณ

บทสวด : โอม​ บรัมมารูปิเณ​ นะมะหะ

 1. ब्रह्मविद्यादि दानभुवे พระพรหมมาวิทยาธิธนะภูเว

บทสวด : โอม​ บรัมมาวิทยาธิ ธนะภูเว นะมะหะ

 1. जिष्णवे พระชิศนาเว

บทสวด : โอม​ ชิ​ศะนาเว​ นะมะหะ

 1. विष्णुप्रियाय พระวิษณุปรียายะ

บทสวด : โอม​ วิษะณุปรียายะ​ นะมะหะ

 1. भक्त जीविताय พระภัคตา ชิวิตายา

บทสวด : โอม​ ภัคะตา​ ชิวิตายะ​ นะมะหะ

 1. जितमन्मधाय พระชิตามันมาทายา

บทสวด : โอม​ ชิตามันมาทายะ​ นะมะหะ

 1. ऐश्वर्यकारणाय พระอิศวารยาการานายา

บทสวด : โอม​ อิสะวาระยาการานายะ​ นะมะ​หะ​

 1. ज्यायसे พระชยายาเส

บทสวด : โอม​ ชะยายะเส​ นะมะหะ

 1. यक्षकिन्नेर सेविताय พระยักษา​ กินเนราเสวิตายา

บทสวด : โอม​ ยักษา​ กินเนราเสวิตายะ นะมะหะ

 1. गङ्गा सुताय พระคงคา​ สุตายา

บทสวด : โอม​ คังคา​ สุตายะ​ นะมะหะ

 1. गणाधीशाय พระคณธิศายา

บทสวด : โอม​ คะณะธิศายะ​ นะมะหะ

 1. गम्भीर निनदाय พระคัมภีรา​ นินาทายา​

บทสวด : โอม​ คัมภีรา​ นินาทายะ​ นะมะหะ

 1. वटवे พระวาตาเว​

บทสวด : โอม​ วาตาเว​ นะมะหะ

 1. अभीष्टवरदाय พระอภิษตาวาราทายา

บทสวด : โอม​ อะภิษะตาวาราทายะ​ นะมะหะ

 1. ज्योतिषे พระชโยติเศ

บทสวด : โอม​ ชะโยติเศ นะมะหะ

 1. भक्तनिधये ภคตานิธาเย

บทสวด : โอม​ ภะคะตานิธาเย​ นะมะหะ

 1. भावगम्याय ภาวาคัมยายะ

บทสวด : โอม​ ภาวาคัมยายะ​ นะมะหะ

 1. मङ्गलप्रदाय พระมังคลาปราทายา

บทสวด : โอม​ มังคะลาปราทายะ​ นะมะหะ

 1. अव्यक्ताय พระอวยัคตายา

บทสวด : โอม​ อะวะยัคะตายะ​ นะมะหะ

 1. अप्राकृत पराक्रमाय พระอปรากรีตา​ ปารากรามายา

บทสวด : โอม​ อะปะรากรีตา​ ปารากรามายะ​ นะมะหะ

 1. सत्यधर्मिणे พระสัตยาธารมิเน

บทสวด : โอม​ สัตะยาธาระมิเน​ นะมะหะ

 1. सखये พระสักขาเย

บทสวด : โอม​ สักขาเย​ นะมะหะ

 1. सरसाम्बुनिधये สาราสัมบุนิธาเย

บทสวด : โอม​ สาราสัมบุนิธาเย​ นะมะหะ

 1. महेशाय พระมเหศายะ

บทสวด : โอม​ มะเหศายะ​ นะมะหะ

 1. दिव्याङ्गाय พระทิวยันคายา

บทสวด : โอม​ ทิวะยันคายะ​ นะมะหะ

 1. मणिकिङ्किणी मेखालाय พระมานิกินกินี เมฆาลายะ

บทสวด : โอม​ มานิกินกินี​ เมฆะลายะ​ นะมะหะ

 1. समस्त देवता मूर्तये พระสมาสตา เทวตามุรตาเย

บทสวด : โอม​ สะมาสะตา​ เทวะตา​ มุระตะเย​ นะมะหะ

 1. सहिष्णवे พระศาหิษะนาเว

บทสวด : โอม​ ศาหิษะนาเว นะมะ​หะ​

 1. सततोत्थिताय​ พระสัตตะโตฐิตายา

บทสวด : โอม​ สัตตะโตฐิตายะ​ นะมะหะ

 1. विघातकारिणे พระวิคาตาการิเณ

บทสวด : โอม​ วิคาตะการิเณ​ นะมะหะ

 1. विश्वग्दृशे พระวิศวาคทริเษ

บทสวด : โอม วิศะวาคะทริเษ นะมะหะ

 1. विश्वरक्षाकृते พระวิศวารักษากรีเต

บทสวด : โอม​ วิศะวารักษากรีเต​ นะมะหะ

 1. कल्याणगुरवे พระกัลยานาคุราเว

บทสวด : โอม​ กัลยานะคุระเว​ นะมะหะ

 1. उन्मत्तवेषाय พระอันมัตตาเวศายา

บทสวด : โอม​ อันมัตตัเวษายะ​ นะมะหะ

 1. अपराजिते พระอปาราชิเต

บทสวด : โอม​ อะปาราชิเต​ นะ​มะ​หะ​

 1. समस्त जगदाधाराय พระศัมสตา​ ชคาทาธารายา

บทสวด : โอม​ ศัมสะตา​ ชะคาทะธารายะ​ นะมะหะ

 1. सर्वैश्वर्यप्रदाय พระสารวาอิสวารยาปราทายา

บทสวด : โอม​ สาระวาอิสะวาระยาปราทายะ​ นะ​มะ​หะ​

 1. आक्रान्त चिद चित्प्रभवे พระอกรานตา​ จิทาจิตปราภาเว

บทสวด : โอม​ อะกะรานตะ​ จิทะ​ จิตประภาเว​ นะมะ​หะ​

 1. श्री विघ्नेश्वरायShri พระวิฆเณศวรายา

บทสวด : โอม​ ศรี​ วิฆะเณศะวารายะ​ นะมะหะ

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook