8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 21 ดอก ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 21 ดอก ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

8 กรกฎาคม 2565 ฤกษ์ดี จุดธูป 21 ดอก ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์เอาไว้ สำหรับการจุดธูป 21 ดอก ขอขมากรรม แก้ไขดวงชะตาด้วยตัวเอง (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์จุดธูป 21 ดอก

  • วันที่ 8 ก.ค. 2565
  • เวลาใดก็ได้ สามารถทำได้ตลอดวันจนถึง ก่อนรุ่งสางของวันพรุ่งนี้

การทำพิธี

จุดธูป 21 ดอก (กลางแจ้ง หรือในร่มก็ได้) ตั้งจิตให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วท่อง นะโม 3 จบในใจ ตั้งจิตอธิฐานในใจ (กล่าวในใจ) อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา พ่อเกิด แม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญ นายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีต ให้มารับรู้รับฟังการขอขมา และขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกันในอดีต และปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบัน) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

อิมัง มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ
ทุติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ
ตะติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทัดธะรามิ

ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้
ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ
โปรดเมตตา และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง แสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงิน มีทอง เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ อีกครั้ง แล้วเอ่ยคาถา

(กล่าว 3 จบ) ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

แล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นทันตาเห็น จะได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ ประเสริฐยิ่ง

สำหรับธูปนั้น สามารถปักลงดิน หรือในกระถางธูปก็ได้ หรือหากไม่สะดวกที่จะจุดธูป ให้ยืนกลางแจ้งพนมมือแล้วอธิษฐาน

จุดธูปขอขมาเจ้ากรรมนายเวรภาพจากเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook