ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมิถุนายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมิถุนายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมิถุนายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เข้าสู่เดือนที่ 6 ของปีแล้ว วันนี้หมวยมี ทิศมงคล สีมงคล และช่วงเวลาที่ดี โดยหมวยได้แยกให้เป็นแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในทุกวันนะคะ

 

 

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล :  สีขาว สีเขียว สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 .น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีเทา สีส้ม สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 09.15 - 11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีแดง สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีเหลือง สีแดง

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565

เวลาดี :  09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีแดง สีเหลือง สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า 

 

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลาดี :  11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเหลือง น้ำตาล สีขาว

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

เวลาดี :  13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีเทา สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีครีม

 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเทา

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีส้ม สีเทา สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีขาว สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีแดง  สีส้ม

สีกาลกิณี : สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีขาว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีฟ้า สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีขาว

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีขาว สีเหลือง สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลาดี :  07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีฟ้า สีขาว

สีกาลกิณี : สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเทา สีขาว สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีฟ้า สีน้ำตาล สีเหลือง

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีขาว

 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีน้ำเงิน สีขาว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเทา สีส้ม สีเหลือง

 สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีฟ้า สีขาา สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีแดง สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีขาว สีเหลือง

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม :  11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีส้ม สีฟ้า สีขาว

สีกาลกิณี : สีเทา

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม :  11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเทา สีขาว สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม :  09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

 

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook