เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร

เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร

เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรรมคือการกระทำ เราต้องเชื่อในกฎแห่งการกระทำนั้น กฎแห่งการกระทำก็คือกฎแห่งธรรมชาตินั่นเอง แต่ผ่านไปในรูปแบบของการกระทำ เพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เราต้องระมัดระวังเหตุของเราในทุก ๆ การกระทำด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เพื่อที่จะได้รับผลคือความไม่ทุกข์ ท่านจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการกระทำทุก ๆ การกระทำ ในเหตุแห่งการกระทำนั้นที่จะบอกว่าทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น ถ้าเพื่อท่านต้องการที่จะใช้ชีวิตของท่านอย่างคนที่ไม่ทุกข์ ท่านก็อย่าทำเหตุแห่งความทุกข์ขึ้น เราสามารถที่จะใช้กฎแห่งกรรมนี้ทำให้คนในแผ่นดินหยุดทำความชั่ว แล้วทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้น เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เราได้รับผลแห่งศานติในสังคมเราอย่างทั่วถึง

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แล้วถ้าเพื่อวันหนึ่งท่านสามารถอยู่เหนือความดีความชั่ว อยู่เหนือบุญเหนือบาป ท่านก็เป็นคนพ้นบุญพ้นบาป ขอให้ท่านระมัดระวังการทำงานของท่านด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ในการทำเหตุทุก ๆ การกระทำ ให้มีความสุขภายใต้กฎแห่งกรรมที่ไม่ประมาทขาดสติ

 

ขอบคุณข้อมูล : เสถียรธรรมสถาน

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร

เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร
เชื่อเรื่องกรรมเชื่ออย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook