จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เราต้องเข้าใจกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง สรรพชีวิตทั้งหลายที่อยู่รายรอบตัวเราไม่มีอะไรคงที่แม้แต่อย่างเดียว ความเป็นจริงของธรรมชาติคือความไม่เที่ยง เมื่อเรามีโอกาสที่ได้อยู่กับสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ได้ยาก มันเป็นทุกขัง มันทนอยู่ได้ยาก เมื่อมันทนอยู่ได้ยากมันจึงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราแม้แต่อย่างเดียว

ความจริงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดอยู่ เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกใจ เข้าใจในสิ่งนั้น ไม่ใช่อยู่อย่างฝืนใจ มีชีวิตอย่างคนที่ฝึกใจให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติจึงต้องฝึกฝน ถ้าเราฝืนใจไม่ยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติ เราก็จะอยู่อย่างคนที่ทุกข์ การเตรียมจิตวิญญาณของเราให้เข้าถึงสภาวะของความไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากและไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นเพียงอย่างเดียวจึงเป็นสภาวะของผู้ รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาของท่าน เข้าใจถึงความเป็นจริงที่เราเรียกว่า

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ฝึกจิตวิญญาณของเราให้เข้าใจเรื่องนี้ ความรู้อย่างนี้เราเรียกว่าปัญญา ขอให้ท่านมีชีวิตอย่างคนที่มีปัญญา

 

ขอบคุณข้อมูล : เสถียรธรรมสถาน

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จะเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook