คาถาชนะมาร คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดจากอันตราย

คาถาชนะมาร คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดจากอันตราย

คาถาชนะมาร คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดจากอันตราย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คาถาชนะมาร เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน หรือนอกบ้าน บนท้องถนน รวมไปถึงอันตรายที่อาจเกิดจากคน หรือสัตว์ต่างๆ และเชื่อว่าเมื่อสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันจะเป็นมงคลกับชีวิต

คาถาชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

และสวดคาถาชนะมาร 9 จบ

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ      ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ        ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ      โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook