15 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ขอขมาเทวดาประจำตัว ขอพร ขอโชคลาภ

15 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ขอขมาเทวดาประจำตัว ขอพร ขอโชคลาภ

15 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ขอขมาเทวดาประจำตัว ขอพร ขอโชคลาภ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ สำหรับการจุดธูป 9 ดอก ขอขมาบรรพบุรุษ เทวดาประจำตัว และขอโชคลาภ ขอพรต่างๆ

ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก

  • วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565
  • เวลา : 13.19 น. - 13.59 น.

ของที่ต้องเตรียม

  • ธูป 9 ดอก
  • น้ำ 1 แก้ว
  • ส้ม หรือผลไม้ 4 ผล

การทำพิธี

จุดธูป 9 ดอก หันหน้าไปทิศตะวันออก วางน้ำผลไม้บนโต๊ะ หรือกับพื้น

กล่าวนะโมฯ (3 จบ) และกล่าวคาถาขอขมากรรม ดังนี้

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง

สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม (กล่าว 3 ครั้ง) 

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ บรรพบุรุษ และเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้บรรพบุรุษทั้งหลาย และเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่บรรพบุรุษทั้งหลาย และเทวดาประจำตัวทั้งหลายได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี  ขอให้มีแต่ความสุขสวัสดี เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นให้อธิษฐานขอโชค หรือสิ่งที่ปรารถนา แล้วจึงปักธูป เป็นอันเสร็จพิธี (การปักธูปนั้น จะปักในกระถาง หรือพื้นดินก็ได้ ส่วนของไหว้ที่ทำพิธีแล้ว สามารถลามาทานเอง หรือให้คนอื่นต่อไปได้)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook