ความเชื่อ ปล่อยปลาชนิดไหน ห้ามกินปลาชนิดนั้น?

ความเชื่อ ปล่อยปลาชนิดไหน ห้ามกินปลาชนิดนั้น?

ความเชื่อ ปล่อยปลาชนิดไหน ห้ามกินปลาชนิดนั้น?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การปล่อยปลา นับว่าเป็นการทำบุญในอีกวิธีหนึ่ง และเชื่อว่าการปล่อยปลานั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ำ ก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น และยังมีความเชื่ออีกว่าการปล่อยปลาชนิดต่างๆ ก็จะได้อานิสงส์ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปล่อยปลาไหล เชื่อว่าจะทำให้การเงิน การงาน การเรียน มีแต่ความราบรื่นไม่ติดขัด ปล่อยปลาดุก ก็จะช่วยให้คู่แข่งแพ้พ่าย แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

ซึ่งหากจะกล่าวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการปล่อยปลาแล้วนั้น ยังมีความเชื่อด้วยว่า หากปล่อยปลาชนิดไหนแล้ว ห้ามกินปลาชนิดนั้น หากกินจะบาปเป็นอย่างมาก จริงหรือไม่?

การรับประทานปลานั้น จะเป็นบาปหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราปล่อย เมื่อเราประกอบ ด้วยบริสุทธิ์สาม คือ ไม่ได้เห็น, ไม่ได้ฟัง, และไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อให้ตนบริโภค คือไม่เอาปลาเป็นๆ มาฆ่าเอง หรือไม่ชี้ระบุเจาะจงว่าให้ฆ่าปลาตัวนี้ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าใครจะสบายใจที่จะเชื่อแบบไหน

ทั้งนี้ หากจะปล่อยปลาสิ่งที่สำคัญคือควรคำนึงระบบนิเวศนั้นๆ ปลาช่อน หรือปลาดุก ควรปล่อยในลําคลอง หนองบึง ที่มีน้ำไหลไม่แรงมาก มีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งบ้าง และน้ำควรเป็นน้ำสะอาด ส่วนปลาไหล ควรปล่อยลงในแม่น้ำ ห้วยหนองคลองบึง ท้องนา หรือร่องสวน บริเวณที่มีดินเฉอะแฉะ และกระแสน้ำไหลไม่แรงมาก เนื่องจากปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัยดํารงชีวิต เพื่อไม่เป็นการทำร้ายระบบนิเวศ และให้สัตว์ชนิดที่เราปล่อยได้อยู่กับแหล่งน้ำที่เหมาะสม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook