บทสัมภาษณ์เรื่องมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตาย กับ พระกากัน อโสโก

บทสัมภาษณ์เรื่องมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตาย กับ พระกากัน อโสโก

บทสัมภาษณ์เรื่องมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตาย กับ พระกากัน อโสโก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บทสัมภาษณ์เรื่องมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตาย กับ พระกากัน อโสโก โดยรายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์

 

เราควรระลึกถึงความตาย ทุก ๆ วัน เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความตายก็จะใกล้

เข้ามา หลายคนเริ่มอยากสร้างบุญ เริ่มทำบุญ เริ่มทำความดี ก็ต่อเมื่อรู้ว่า

เวลาในชีวิตใกล้หมดลง บางทีก็สายไปแล้ว วันที่เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทาง

ของการบรรลุธรรม ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับบาป และ บุญ ที่คุณมีตั้งแต่อดีต

ชาติว่าคุณจะได้เข้าสู่เส้นทางนั่นเมื่อไหร่ เหมือนท่านองคลีมาร ได้ฆ่าคน

มากมาย แต่ในวันที่เขาตระหนักรู้ ได้พบพระพุทธเจ้า มันจบลงตรงนั้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook