ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนเมษายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนเมษายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนเมษายน 2565 โดย หมวยไพ่ทอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนอย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้มีช่วงเวลาที่ดี ทิศมงคล และสีมงคล มาแนะนำกันนะคะ โดยหมวยได้แยกออกเป็นพิเศษในแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ทุกวันเลย

 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีส้ม สีเหลิอง สีขาว

สีกาลกิณี : สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 .น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15 - 09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีแดง สีส้ม สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล : สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล : สีน้ำตาล สีส้ม สีเทา

สีกาลกิณี : สีเหลือง

 

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล : สีส้ม สีฟ้า สีขาว

สีกาลกิณี : สีทอง

 

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีส้ม

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเ

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีเขียว สีดำ สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีเหลือง สีขาว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีขาว สีฟ้า สีส้ม

สีกาลกิณี : สีครีม

 

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล : สีฟ้า สีขาว สีน้ำเงิน

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล : สีแดง สีขาว สีเทา

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม

สีกาลกิณี : สีทอง

 

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีเทา สีขาว

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล : สีส้ม สีแดง สีขาว

สีกาลกิณี : สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีเหลือง สีขาว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีเลือดหมู

 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีฟ้า สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีมุก

 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว

สีกาลกิณี : สีบานเย็น

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีฟ้า สีน้ำเงิน สีเขียว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว

สีกาลกิณี : สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล : สีส้ม สีแดง สีขาว

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล : สีขาว สีเหลือง สีแดง

สีกาลกิณี : สีคราม

 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีน้ำตาล สีเหลือง สีส้ม

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล : สีน้ำตาล สีส้ม สีขาว

สีกาลกิณี : สีเหลือง

 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีฟ้า สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีน้ำเงิน สีส้ม สีขาว

สีกาลกิณี : สีดำ

 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล : สีชมพู สีฟ้า สีส้ม

สีกาลกิณี : สีทอง

 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล : สีขาว สีน้ำเงิน สีเทา

สีกาลกิณี : สีเขียว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook