วิธีไหว้ราหู ราหูย้าย 30 มี.ค. 65 การเตรียมของไหว้ ปัดเคราะห์ เปิดดวงรับโชค

วิธีไหว้ราหู ราหูย้าย 30 มี.ค. 65 การเตรียมของไหว้ ปัดเคราะห์ เปิดดวงรับโชค

วิธีไหว้ราหู ราหูย้าย 30 มี.ค. 65 การเตรียมของไหว้ ปัดเคราะห์ เปิดดวงรับโชค
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ราหูย้าย วันที่ 30 มีนาคม 2565 ตามปฏิทินโหราศาสตร์ ระบบสุริยยาตร์พระราหูจะโคจรย้ายราศีเข้าสถิตราศีเมษ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์การไหว้รับ-ส่ง พระราหู เพื่อปัดเคราะห์ แก้ไขดวงชะตา เปิดดวงรับโชคใหญ่ พร้อมเผยบทสวด และของไหว้ที่ต้องใช้ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ของที่ใช้ไหว้พระราหู

  • ธูป 12 ดอก
  • เทียน 1 คู่ หรือ 4 คู่ หรือ 6 คู่
  • ดอกไม้ หรือพวงมาลัย
  • อาหาร เน้นเป็นของดำ 8 หรือ 12 เช่น ไก่ดำต้ม, ปลาดุกย่าง, เหล้าดำ, กาแฟดำ, เฉาก๊วย, ซุป, น้ำอัดลม/น้ำหวานที่เป็นสีดำ, งาดำ, ถั่วดำ, ข้าวเหนียวดำ สาหร่ายดำ, และไข่เยี่ยวม้า เป็นต้น

เวลาไหว้

  • วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 02.09 น. (เข้าเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2565)

สถานที่ไหว้

  • สถานที่ในร่ม เพราะเนื่องจาก วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันที่พระจันทร์เริ่มย้ายราศี โบราณห้ามทำพิธีกลางแจ้งในยามกลางคืน และที่สำคัญฤกษ์ในการประกอบพิธีการไหว้นั้นเป็นโจโรฤกษ์ เป็นฤกษ์ราหูโดยตรง ไม่ควรออกนอกชายคา เพราะอาจจะต้องคราสร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ของพระราหูได้

ทิศที่ตั้งเครื่องไหว้

  • ทิศตะวันออก (หันหน้าเราไปทิศตะวันออก เครื่องบูชาจะหันมาทางทิศตะวันตก)

วิธีการไหว้พระราหู

เมื่อตั้งเครื่องไหว้เสร็จแล้ว ให้จุดเทียน ธูป กล่าว นะโม 3 จบ และกล่าว

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ

โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ

โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง

มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ

กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

กล่าวคำถวายเครื่องไหว้

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง

สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง

สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา

หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห

อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ

เยนะ สุเขมะจะฯ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอบูชาพระราหู ด้วยเครื่องบูชาอันตกแต่งไว้ดีแล้วนี้ ขอให้อิทธิพลของดาวพระนพเคราะห์ เทวดา พระราหู จงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคร้าย หรือทุกข์ภัยใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวพระนพเคราะห์ เทวดา พระราหู ประทานพรโชคลาภ เงินสดก้อนใหญ่ และความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานส่วนตัวตามปรารถนา)

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว วันรุ่งขึ้นควรทำบุญถวายพระราหู เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ 8 บาท หรือ 12 บาท หรือใส่บาตรพระ 8 รูป หรือ 12 รูป แล้วอธิษฐานขอพรจากพระราหูอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook