แต่งงานวันไหนดี เปิดฤกษ์แต่งงาน 2565 วันดี วันมงคล

แต่งงานวันไหนดี เปิดฤกษ์แต่งงาน 2565 วันดี วันมงคล

แต่งงานวันไหนดี เปิดฤกษ์แต่งงาน 2565 วันดี วันมงคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อีกหนึ่งความเชื่อในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มักจะมีการดูฤกษ์ หาฤกษ์ ทั้งวัน และเวลา เพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุด เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล การแต่งงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ก็เช่นกัน ที่ส่วนใหญ่จะมีการดูฤกษ์งามยามดี เพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่หลังแต่งงานดี และราบรื่น

สำหรับใครที่มีแพลนจะแต่งงานในปี 2565 นี้ วันนี้มีฤกษ์แต่งงานในปี 2565 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปมาฝาก แต่อย่างไรก็ตาม หากบ่าวสาวคู่ไหนต้องการฤกษ์เฉพาะตัว ก็สามารถนำเวลาเกิด วัน เดือน ปี เกิด หรือราศีเกิดของทั้งคู่ไปให้พระ หมอดู หรืออาจารย์ ที่เราเคารพนับถือช่วยดูฤกษ์ให้ก็ได้เช่นกัน

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม  2565

 • วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน  2565

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน  2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู
 • วันจันทร์ที่ 11 เมษายน  2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน  2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน  2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 26 เมษายน  2565  แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม  2565

 • วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน  2565

 • วันจันทร์ที่ 6  มิถุนายน 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม  2565

 • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม  2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม  2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม  2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม  2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม  2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน  2565

 • วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 5  กันยายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม  2565

 • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีขาล
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีขาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook