คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย โดย Horosociety

คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย โดย Horosociety

คาถาบูชาแม่ย่านางรถ เพื่อความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย โดย Horosociety
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การสวดคาถาบทบูชาแม่ย่านางรถก่อนการใช้รถหรือออกเดินทาง เป็นความเชื่อที่ว่าจะทำให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และเป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้รถนั่นเอง

 

คาถาบูชาแม่ย่านางรถ

"อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook