วิธีทำบุญ เสริมบารมีให้ตนเอง เพิ่มแสงสว่างในชีวิต

วิธีทำบุญ เสริมบารมีให้ตนเอง เพิ่มแสงสว่างในชีวิต

วิธีทำบุญ เสริมบารมีให้ตนเอง เพิ่มแสงสว่างในชีวิต

คุณศิริพร วิไล หรือ คุณอุ๋มอิ๋ม คนเห็นผี ได้แชร์วิธีสำหรับที่ใครในช่วงนี้ รู้สึกว่าตัวเองดวงตก อยากทำบุญ หรืออยากเสริมบารมี ก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้เสริมบารมีให้กับตนเองได้

  1. ถวายหลอดไฟ หรือ เทียน ที่วัด หรือศาลเจ้า รวมทั้งหมด 5 สถานที่ โดยจะทำวันเดียว 5 ที่เลย หรือจะทยอยทำจนครบ 5 ที่ก็ได้ และเมื่อจะนำหลอดไฟ หรือเทียน ไปถวาย ให้เขียนชื่อตนเองที่กล่อง หรือของที่จะบริจาค ซึ่งการบริจาคหลอดไฟ หรือเทียน นั้น ก็เปรียบเสมือนเป็นการนำแสงสว่างเข้ามาหาตนเอง
  1. บริจาคเงิน-สิ่งของ เพื่อสร้างวัด โบสถ์ ศาลเจ้า หรือสถานที่ใดก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์,สำหรับชุมชน สังคม รวม 5 สถานที่
  1. ทำบุญ ทำทาน ให้กับผู้ยากไร้ แนะนำว่าเป็นข้าวสาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่เหมาะสม อย่างน้อย 5 สถานที่ ที่เราสามารถไปบริจาคได้
  1. หลังจากที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อกลับมาที่บ้าน ให้อธิษฐานจิตหน้าหิ้งพระ พร้อมกล่าวว่าวันนี้เราได้ไปอนุโมทนาบุญที่ใดบ้าง และกรวดน้ำ แผ่เมตตาให้กับตนเอง เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร