อานิสงส์ 6 ประการ ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต

อานิสงส์ 6 ประการ ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต

อานิสงส์ 6 ประการ ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต

การทำบุญฝังลูกนิมิต เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเชื่อว่าหากเราได้ร่วมงานบุญในครั้งนี้ ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะการที่วัดจะเริ่มทำการสร้างโบสถ์ขึ้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ระยะเวลานาน มาดูกันว่าตามความเชื่อแล้วนั้น อานิสงส์ของการทำบุญฝังลูกนิมิต มีอะไรบ้าง

istock-1225585666

อานิสงส์ 6 ประการ ฝังลูกนิมิต

1. จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัทวะ (สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย

2. ไม่ยากจน มีความอุดมสมบูรณ์

3. หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือเกิดในตระกูลที่ดี

4. หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช

5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะ มีคนให้เกียรติ มีผิวพรรณผ่องใส งดงาม

6.จะมีอายุยืนนาน สุขภาพที่แข็งแรง