10 อานิสงส์ ถวายธูปหอมบูชาพระรัตนตรัย

10 อานิสงส์ ถวายธูปหอมบูชาพระรัตนตรัย

10 อานิสงส์ ถวายธูปหอมบูชาพระรัตนตรัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Sanook Horoscope วันนี้ ว่าด้วยเรื่องของการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การบูชาพระรัตนตรัยนั้น เครื่องสักการบูชาที่นำถวายก็จะมี 3 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ธูป เทียน และ ดอกไม้ ที่ล้วนแล้วแต่มีความหมาย โดย ธูป เป็นการบูชาด้วยของหอม เทียน เป็นการบูชาด้วยแสงสว่าง และดอกไม้ เป็นการบูชาด้วยสิ่งที่งดงาม ทั้งนี้ ยังมีความเชื่อด้วยว่า การถวายธูปหอม มีอานิสงส์อีก 10 ประการด้วยกัน ดังนี้

istock-1049174390

  • จะเป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้งขจรไปทั่วทุกสารทิศ
  • จะเป็นผู้มียศใหญ่
  • จะเป็นผู้มีปัญญาว่องไว
  • จะเป็นผู้มีชื่อเสียงดีงามขจรขจายไปทั่ว
  • จะผู้มีปัญญาคมกล้า
  • จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง รู้ได้ครอบคลุม
  • จะเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง
  • จะเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งรู้ได้ลุ่มลึกไปตามลำดับ
  • จะผู้มีปัญญาเครื่องแล่นไปไพบูลย์ หมายถึง สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วยปัญญาของตนเอง
  • จะเป็นผู้บรรลุนิพพานอันเป็นสุข

คําบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

คำถวายดอกไม้ ธูป เทียน

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ
อะภิปูเชมะ อัมหากง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา
โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook