ดอกไม้ประจำเดือนเกิด

ดอกไม้ประจำเดือนเกิด

ดอกไม้ประจำเดือนเกิด
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา


" ว่า กันว่าสีและรูป ทรงของดอกไม้ นั้นเกี่ยวพัน กับการเคลื่อน ที่ของดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นสี ทรวดทรง รอยหยัก แม้กระทั่งลักษณะเกสรของกลีบดอก ก็บ่งบอกถึงคน ที่เกิดในเดือน นั้นๆ มีตำนานแห่งพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า หากเราได้เข้า ใจความ มหัศจรรย์ แห่งดอกไม้ เพียงหนึ่งดอก อย่างชัดเจน ก็จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่กลับกันได้เลยทีเดียว " ใคร เกิดเดือนไหนก็ลองเข้ามาอ่านดูเลยนะค่ะ

ดอกเบญจมาศ


1. เดือน มกราคม - ดอก เบญจมาศ

" ดอก เบญจมาศ " นั้น ถือว่าเป็น ดอกไม้แห่งความ สูงส่ง ในบางแห่งใช้ดอกเบญจมาศนี้แทนสัญญลักษณ์ของกษัตริย์ หรือราชวงศ์ที่ สูงศักดิ์ ดอกเบญจมาศมักบานเป็นเวลานานก่อนที่จะโรยรา ซึ่งแอบแฝงความ นัยว่า มีหลักแหลมแฝงอยู่ตัวตนเป็นพิเศษผู้ที่เกิดเดือนนี้จึงฉลาดหลักแหลม มีความสำเร็จใน ชีวิต และมีเพื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา เช่นเดียวกับ กลีบที่ซ้อนกัน เป็นชั้นๆ หลายชั้นมีคนอุ้มชู เกื้อหนุนตลอด เวลา แถมยังเป็นนักฟังที่ดีด้วย
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือนมกราคม ผู้ที่เกิด เดือนนี้มักจะ เป็นนัก อนุรักษ์นิยม เกี่ยวกับ ประเพณี และมักจะหัวโบราณกว่าชาวเดือนอื่น

ดอกกล้วยไม้


2. เดือน กุมภาพันธ์- ดอกกล้วยไม้

" ดอก กล้วยไม้ " นั้น ถือว่าเป็นที่ ต้องการดูแลการ เอาใจใส่เป็น อย่างดี ต้องปลูกในที่ร่มในเรือนเพาะชำคำนวนอัตราสัดส่วนของน้ำและแสงให้พอเหมาะ ถึงจะงอกงามสวย งาม เช่นกัน ผู้ที่เกิดในนี้ จึงเป็นต้องการ การดูแลเอาใจ ใส่เป็นอย่าง มาก และยังเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะผลักดันความฝันตัวเองให้ เป็นจริง และเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ทุกๆสิ่งทุกอย่างรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ มีความฉลาดหลักแหลม รักธรรมชาติ และใจกว้าง แต่เนื่องจากกล้วยไม้นั้นเป็นดอกไม้มีกลีบดอกที่ค่อนข้างหนา บานได้นานกว่า ดอกไม้อื่นๆ จึงต้องดูแลในระยะยาวนานและจริงจัง เพื่อให้มันคง ความงดงามอยู่ ตลอดไป
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน กุมภาพันธ์ คุณเป็นคนที่มีความสนใจในด้านปราชญาศาสนา ประวัติศาสตร์ สถูปโบราณ แต่ก็สนใจความรู้สมัยใหม่ร่วมไปด้วย เพื่อผสมผสาน ศาสตร์เก่าและ ใหม่เข้าด้วย กันได้อย่างกลม กลืน

ดอกคาเน่ชั่นแดง


3. เดือน มีนาคม - ดอก คาร์เนชั่นแดง

" ดอก คาร์เนชั่นแดง " นั้น ถือว่าเป็น ดอกไม้โปรดของ บรรดาเหล่า ศิลปิน เพราะเป็นดอกไม้แห่งความผันอันลึกลับ เป็นแรงบันดาล ใจที่ปรากฏขึ้น ให้เห็นในโลก แห่งตัวตนของคน ในเดือนนี้ เมื่อความฝันนั้นถูกนำเข้าสู่ความจริง ไม่ว่าจะด้วย งานเขียนภาพแนว สร้างสรร หรืองานบริการต่างๆ ก็ตาม ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ส่วนใหญ่จึงมี บุคลิกเป็นไปใน ทางอาร์ท ศิลปิน ออกแนวเซอร์ กันให้เห็นอย่างชัดเจน
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือนมีนาคม นั้น มีสัมผัสพิเศษในการติดต่อกับโลกแห่งวิญญาณ มีใจฝักใฝ่ใน หลักธรรมคำสอน เป็นการส่วนตัว

ดอกลิลลี่


4. เดือน เมษายน - ดอก ลิลลี่

" ดอก ลิลลี่ " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่ บ่งบอกถึงความ เป็นผู้นำอยู่ ในท่ามกลาง ธรรมชาติอยู่ แล้ว สังเกตได้ว่าดอกลิลลี่จะโดดเด่นกว่าดอกไม้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดจัดช่อ หรือการจัดซุ้ม ดอกไม้ และก็เป็นที่ประทับใจให้กับทุกๆคนที่ได้รับมันด้วย
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือนเมษ นั้น มีความสนใจในด้านปราชญาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและภาพเขียนแนวสัจนิยม

ดอกลีลาวดี


5. เดือน พฤษภาคม - ดอก ลีลาวดี

" ดอก ลีลาวดี " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้บ่งบอก ถึงความ มหัศจรรย์แห่ง ธรรมชาติ บอกถึงความเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดเดือนนี้ ด้วยลักษณะ ของดอกลีลาวดี มีสีขาว มองดูแล้วให้ความสงบสุข ผู้ที่เกิด เดือนนี้ส่วน ใหญ่จะมีบุคลิก ที่รอบคอบ สุขุม และจะมองการณ์ไกล สุขุมรอบคอบ และเต็มไปด้วยความรักในมวลมนุษย์ ดอกลีลาวดีนี้ มักถูกปลูก หรือแต่งแต้มสีสันลงในภาพวาดภาพเขียนเพื่อนชื่นชม และใช้ประโยชน์ ตั้งแต่แกลอรี่ งานศิลปะ ไปจนถึงการนำไปปรุงแต่งเป็นน้ำมันหอมระเหยหรืออะไรมาเธอราพี เพื่อบำบัด นอกจากนั้นยังนำมาปรุงอาหารได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ เพราะฉะนั้นคน ที่เกิดเยี่ยง ดอกลีลาวดีนี้ มักโกรธยากและ มีความจำเป็น เลิศ
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน พฤษภาคมนี้ คือเป็นผู้ชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างมาก และมีสัมผัส พิเศษในเรื่อง ของปรากฏการณ์ ธรรมชาติ

ดอกเล็บมือนาง


6. เดือน มิถุนายน - ดอก เล็บมือนาง

" ดอก เล็บมือนาง " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่ไม่ ค่อยมีเวลาพัก ผ่อน เพราะมักจะบานบ่อยๆ ด้วยเสน่ห์แบบ ง่ายๆ และความเฉลียวฉลาด เป็นดอกไม้ที่ มีความงามแบบ เฉพาะตัวเมื่อ ปลูกอยู่ริม รั้ว ผู้ที่มีดอกไม้นี้เป็นดอกประจำเดือน มักจะเป็นคนที่ มีความคิดเปิด กว้างและ ยืดหยุ่น แต่อารมณ์แปรปรวนง่าย โดยเฉพาะใน เรื่องของความ รัก
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน มิถุนายน ผู้ที่เกิดเดือนนี้จะสนใจเรื่องศาสนาและนิกายแปลกๆ

ดอกบัว


7. เดือน กรกฎาคม - ดอก บัว
"
ดอก บัว " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่ บ่งบอกถึงความ อ่อนหวานในสระ น้ำลึก บรรยากาศที่ดีเป็นสิ่งที่จะทำให้ดอกไม้นี้ผลิบานงดงามเต็มที่ ผู้ที่เกิด เดือนนี้ก็เช่น กันเค้าต้องการ สิ่งแวดล้อมที่ อบอุ่น สวยงาม เรียบร้อยและมี ระเบียบ ผู้ที่เกิดเดือนนี้จึงมักจมอยู่กับห้วงแห่งความฝัน มักคาดหวังใน ชีวิตสูง
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน กรกฎาคม ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักฝักใฝ่ที่จะแก้ไขปัญหาในทุก ๆ เรื่อง และชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีความกรุณา เอื้ออาทรสูง และเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี

ดอกทานตะวัน


8. เดือน สิงหาคม - ดอก ทานตะวัน

" ดอก ทานตะวัน " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่ บ่งบอกถึงความ เป็นมิตร และความสดใสร่าเริง ที่สำคัญยังงาม โดดเด่น ดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่อารมณ์ดีที่สุดในหมู่ดอกไม้ทั้งหมด ดอกไม้ชนิดนี้ มีใจกลางดอกที่ งามเด่น แสดงถึงความมั่นใจและไม่ค่อยเรื่องมากในเรื่องของความรัก แม้จะเด่นก็ไม่ ได้เรียกร้อง อะไรมากเป็น พิเศษ กลับชอบที่จะอยู่อย่างสันโดษหาความสนุกสนานใส่ตัวมากกว่า
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน สิงหาคม ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักมีความนับถือในพระอาทิตย์ ชื่นชมแสงแดด เป็นพิเศษ และที่สำคัญรักธรรมชาติเป็นที่สุด

ดอกทิวลิป


9. เดือน กันยายน - ดอก ทิวลิป

" ดอก ทิวลิป " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่ บ่งบอกถึงความ นุ่มนวลและถูก ขัดเกลามาอย่าง ดี ดอกทิวลิปเป็นดอกไม้ที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ๆ มากกว่าระดับปกติ มีหัวใจที่ลึก ซึ้งด้วยความ เห็นอกเห็นใจคน รอบข้างแสดงถึง ความฉลาดหลัก แหลม ชอบที่จะใช้วิธีในทางธรรมชาติบำบัด ดอกทิวลิปเป็น ดอกไม้แห่งความ รู้สึก " ซาบ ซึ้ง " โดย จะสังเกตเห็น ได้จาก เป็นคนเจ้าระเบียบ ตรงระเบียบ ตรงต่อเวลา แต่ก็มักวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ ได้ง่าย
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน กันยายน ผู้ที่เกิดเดือนนี้จะชอบเข้าวัดและผูกพันลึกซึ้งกับศาสนา เชื่อเรื่องโชค ลางโหราศาสตร์ เป็นพิเศษ

ดอกกุหลาบ


10. เดือน ตุลาคม - ดอก กุหลาบ

" ดอก กุหลาบ " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่มี ความโดดเด่น อ่อนหวาน เข้าได้กับทุกสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แถมชอบบรรยากาศ ที่สวยงาม อากาศที่บริสุทธ์ ดังนั้นผู้ที่ เกิดเดือนนี้ จึงหลงไหลกับ บรรยากาศรอบ ข้างไปด้วย แต่ก็ไม่ใช่คนมีระเบียบมากนัก ออกจะรกกว่าคน อื่น ๆ ด้วยซ้ำไป และเนื่องจากดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม จึงมี อิทธิพล ให้ชาวเดือนนี้ มักเป็นคนที่มี เสน่ห์ในวง สนทนาเป็นพิเศษ
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือนตุลาคม ผู้ที่เกิดใน เดือนนี้เชื่อ มั่นในความรัก และศรัทธาใน ศาสนาอย่างลึก ซึ้ง รักความสงบเป็นพิเศษ

ดอกตะบองเพชร


11. เดือน พฤศจิกายน - ดอก ตะบองเพชร

" ดอก ตะบองเพชร " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้ที่แอบ แฝงด้วยความลึก ลับในกำเนิด และเกสร รวมทั้งในทุก ๆ กลีบดอก ผู้ที่เกิดเดือนนี้จึงมักมีความลับนับร้อย ๆ อยู่ในการดำเนินชีวิตของเขา แต่สิ่งนี้ก็ เป็นสิ่งที่ดึง ดูงเพศตรงข้าม ได้อย่างล้ำลึก เนื่องจากน่า สนใจและน่าค้น หาไม่รู้จบนั่น เอง ชาวเดือนนี้จึงมักชอบอยู่เงียบ ๆ ในออฟฟิตมากกว่าจะออกไปสังคมข้างนอก และมักจะประสบ ความสำเร็จตาม เป้าหมายที่วาง ไว้อยู่เสมอ
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน พฤศจิกายน ผู้ที่เกิดเดือนมักมีสัมผัสเร้นลับเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางและศาสนา

ดอกพุทธรักษา


12. เดือน ธันวาคม - ดอก พุทธรักษา

" ดอก พุทธรักษา " นั่น ถือว่าเป็น ดอกไม้แห่งความ สนุกสนาน ความโชคดีของชีวิต มีความสว่าง ไสวอยู่ในมุม ที่น่าเบื่อที่ สุดของสวน ดังนั้นผู้ที่เกิดเดือนนี้จึงมีความประพฤติดี ๆ และมีระเบียบวินัยที่ผ่อนคลายยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา จึงมักที่จะ เป็นแรงกำลังใจ ให้กับเพื่อน ฝูงในเวลาตกต่ำ ของชีวิต ทำให้คนอื่นรอบข้างมองโลกในทางที่ดีขึ้น เบิกทางสู่ เสรีภาพ และมักนำคนรอบข้างไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องอยู่เสมอ
จิต อันซ่อนเร้นของ ชาวเดือน ธันวาคม มีบุคลิกโดดเด่น ร่าเริงและมี ความสามารถใน การปลอบโยนให้ กำลังใจคนได้ดี และที่สำคัญมี ความศรัทธา เกี่ยวกับ เรื่องการก่อ ตั้งองค์กรทาง ศาสนา


ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail ภาพประกอบจาก Photos.com
ดูดวงมากกว่านี้ คลิก..


อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ ของ ดอกไม้ประจำเดือนเกิด