ตำนาน "ท้าวหิรัญพนาสูร" พร้อมคาถาท้าวหิรัญพนาสูร ขอพรช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

ตำนาน "ท้าวหิรัญพนาสูร" พร้อมคาถาท้าวหิรัญพนาสูร ขอพรช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ

ตำนาน "ท้าวหิรัญพนาสูร" พร้อมคาถาท้าวหิรัญพนาสูร ขอพรช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หากพูดถึงการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของสุขภาพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ "ศาลท้าวหิรัญพนาสูร" คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายๆ คนเลือกไปขอพรกับท่าน วันนี้ Sanook Horoscope จึงขอนำตำนาน และประวัติของท้าวหิรัญพนาสูรมาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

ความหมายชื่อท้าวหิรัญพนาสูร

หิรัญ หมายถึง เงิน สีเงิน หรือบางแห่งแปลความหมายว่าทอง

พนาสูร เป็นคำเชื่อมกันระหว่าง ‘พนา’ ที่แปลว่า ‘ป่า’ กับ ‘อสูร’ สื่อความหมายถึง เทพาสูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่า

ประวัติ และตำนาน ท้าวหิรัญพนาสูร

ท้าวหิรัญพนาสูร หรือ ท้าวฮู ปรากฏขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามประวัติ และตำนานระบุว่า ในปี พ.ศ.2449 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระองค์ได้ทรงเสด็จ ประพาสมณฑลพายัพ ซึ่งในเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นป่าเขา มีความอันตราย และมีโรคภัยไข้เจ็บ

เมื่อทรงออกจากอุตรดิตถ์ เมื่อพระองค์เห็นว่าเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จด้วยนั้น เกิดความหวั่นวิตกต่อภัยอันตรายในป่า พระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำรัสว่า "ธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จ ณ ที่แห่งใดๆ ก็ดี คงจะมีทั้งเทวดา และปีศาจฤๅอสูร อันเป็นสัมมาทิฏฐิ คอยติดตามป้องกันภยันตรายทั้งปวง มิให้มากล้ำกรายพระองค์ และบริวารผู้โดยเสด็จได้ ถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกัน อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลย" ซึ่งจากกระพระราชดำรัสดังกล่าว ทำให้เหล่าข้าราชบริพารที่ติดตามคลายความกังวลใจไปได้

แต่ขณะที่ทรงเสด็จประพาส ได้มีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ เกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่ง มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสัน เอ่ยนามว่า ‘หิรัญ’ และบอกว่าตนเองนั้นเป็นอสูรแห่งป่า และเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ ที่จะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าราชบริพารในขณะเดินทาง

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดฯ ให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพลับพลานั้น และเมื่อทรงเสวย ก็จะแบ่งพระกระยาหารไปตั้งเป็นเครื่องเซ่นเสมอ ซึ่งปรากฏว่าการเสด็จประพาสในครั้งนั้นก็ปราศจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง ไม่มีผู้ใดป่วยไข้ได้เจ็บ

จากเหตุดังกล่าว ทำให้การเสร็จประพาสในครั้งต่อๆ มา ข้าราชบริพารจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเทพาสูรที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้ง และมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะที่ปรากฏให้เห็น รูปร่างสูงใหญ่ นั่งบ้าง ยืนบ้าง ตามขบวนเสด็จไปด้วย

เรื่องราวร่ำลือไปถึงข้าหลวงมณฑลเทศาภิบาลต่างๆ ทำให้ผู้คนเลื่อมใส และเคารพท้าวหิรัญพนาสูรกันแต่ครั้งนั้น และโปรดให้หล่อรูปท่านท้าวประดิษฐานไว้ประจำพระราชวังพญาไท

‘รูปท้าวหิรัญพนาสูร’ จึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนต่างเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันภยันตราย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบัน ท้าวหิรัญพนาสูร ประดิษฐานอยู่ที่ศาลในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือพระราชวังพญาไทเดิม ซึ่งศาลตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของสุขภาพ หรือการรักษาจากอาการป่วยให้หายโดยเร็ว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของโชคลาภ เงินทองอีกด้วย

คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

หากใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปกราบไหว้ที่ศาล ให้ตั้งจิตระลึกถึงท่านท้าวหิรัญพนาสูร

ตั้งนะโม 3 จบ และสวดคาถา

ระหินะ ภูมาสี

ภะสะติ นิรันตะรัง

ลาภะสุขัง ภะวันตุเม (สวด 9 จบ)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook