เสริมโชคดวงเฮง “บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด” โดย Horosociety

เสริมโชคดวงเฮง “บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด” โดย Horosociety

เสริมโชคดวงเฮง “บูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด” โดย Horosociety
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

องค์พระพิฆเนศถือเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เราควรสวดคาถาและบูชาพระพิฆเนศประจำวันเกิดให้ถูกปาง โดยจะสวดแค่รอบเดียวหรือจะสวด 3 จบ ก็ได้ตามสะดวก และเวลาสวดบูชาควรเป็นเวลาที่เงียบสงบ เช่น เช้าตรู่ หรือก่อนนอน ขอให้ทุกท่านมีแต่คำว่า "สำเร็จ" นะคะ

 

คนเกิดวันจันทร์ : พระพิฆเนศปางทวิมุข คณปติ

 • ให้ความสำเร็จด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อเจรจา ประสานงาน เป็นสื่อกลางต่าง ๆ
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี ทวิ-มูข คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ"

คนเกิดวันอังคาร : พระพิฆเนศปางตรีมุข คณปติ

 • ให้เรื่องเสน่ห์ พลังอำนาจ ทรัพย์สิน และการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัย
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี ตรี-มูข-ติ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ"

คนเกิดวันพุธ : พระพิฆเนศปางทวิชา คณปติ

 • ให้ความสำเร็จด้านอำนาจ บารมี และทรัพย์สินเงินทอง
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี ทวิ-จา คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ ฮะ"

คนเกิดวันพฤหัสบดี : พระพิฆเนศปางเหรัมภะ คณปติ

 • ให้ทรัพย์และอำนาจสำหรับการปกครองบริวาร เหมาะกับอาชีพ เช่น นักบริหาร นักการเมือง การปกครอง
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี มหา เฮ-รัม-ภะ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ"

คนเกิดวันศุกร์ : พระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

 • ให้ความสมบูรณ์แห่งโภคทรัพย์ รวมถึงครอบครัว ความรัก และบริวาร
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี เอก-ทัน-ตะ คะ ณะ ปะ ติ เย ยะ นะ มะ ฮะ"

คนเกิดวันเสาร์ : พระพิฆเนศปางสิทธิ คณปติ

 • ให้ทรัพย์สินเงินทอง ความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอำนาจเหนืออุปสรรค ขจัดภูติผีปีศาจ
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี สิทธิ-คะ ณะ ปิ ติ เย ยะ มะ ฮา"

คนเกิดวันอาทิตย์ : พระพิฆเนศปางวีระ คณปติ

 • เสริมด้านอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
 • คาถาบูชาคือ "โอม ศรี มหาวีระ คะ ณะ ปะ ติ เย นะ มะ ฮะ"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook