สวดภาวนา นำโมอามีทอฟอ

สวดภาวนา นำโมอามีทอฟอ

สวดภาวนา นำโมอามีทอฟอ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ชาวจีนจะเรียก พระอมิตาภพุทธเจ้า  ว่า อามีทอฟอ  แปลว่า ความสว่างอันประมาณไม่ได้ พระอมิตาภะ ท่านเป็นประมุขแห่งดินแดน สุขาวดี ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิจนิรันดร์ เพื่อสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้เข้าสู่นิพพานต่อไป

 

การสวดภาวนาเอ่ยพระนาม 

 

นำ โม อา มี ทอ ฟอ 

 

เป็นประจำ จะทำให้จิตใจผ่องใส  

ทำให้ชีวิตมีคุณค่า มีชีวิตอยู่เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข

จะส่งผลให้ทำงานอย่างมีความสุข การค้าขายเจริญรุ่งเรือง

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook