พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนาเวลาเดินทาง

พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนาเวลาเดินทาง

พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนาเวลาเดินทาง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

พระคาถาแคล้วคลาด ใช้ในการสวดภาวนา เวลาเดินทาง หรือผจญภัยอันตราย เป็นคาถาให้แคล้วคลาดปลอดภัย

 

พระคาถาแคล้วคลาด

 

พุทธัง แคล้วคลาด

ธัมมัง แคล้วคลาด

สังฆัง แคล้วคลาด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook